Anmälan och val av kurser inför VT22

– Obligatorisk termin

Anmälan och antagning- steg för steg

Du som läser ett program och som ska fortsätta på programmet nästa termin ska alltid söka dina kurser inför varje terminsstart. Observera att det gäller för både valbara och obligatoriska kurser inom ditt program.

Före och under varje antagningsperiod behöver du hålla reda på några datum, från anmälan till terminsstart. För att behålla din plats genom hela processen är det viktigt att du genomför nedan tre steg, inom respektive deadline.

  1. Anmäl dig till kurs/-er via antagning.se senast 15 oktober

Hur vet jag vilka kurser jag ska söka?
Den här terminen ska du läsa obligatoriska kurser, enligt programmets studieplan.

Här hittar du all information du behöver om att söka kurser inom program och guide med anvisningar för anmälan

  1. Tacka ja eller nej via antagning.se senast 17 december
  1. Registrera dig online via student.uu.se inom deadline

FAQ

Har jag garanterad plats för att jag läser inom program?
Om du har följt programmets studieplan och inom anmälningstiden söker kurser som är obligatoriska för att få examen så kan du i regel räkna med att bli antagen. Tänk på att du måste uppfylla kursens behörighetskrav för att bli antagen.

Hur många kurser kan jag söka?
Du kan bli antagen till högst 45 högskolepoäng, läs mer om prioritering på antagning.se


Viktiga datum!
Före och under antagningsperioderna behöver du hålla reda på några viktiga datum.

Vad händer efter anmälan?
När du har anmält dig till en kurs eller ett program vid universitetet kan du själv granska dina uppgifter på Mina sidor på Antagning.se. Där kan du också läsa ditt antagningsbesked och lämna svar för att behålla din plats.

Anmäl dig i tid, senast den 15 oktober!

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo