Information from the Unit for International Mobility

Ingress

For English, see below.

Hej alla!

Här kommer information från Enheten för internationell mobilitet om vårens ansökningar för utlandsstudier, kommande webbinarier samt om hur ni kan boka oss för ett informationstillfälle.

Höstens ansökningar

  • Utbytesstudier: Ansökan för utbytesstudier är öppen 19 april – 16 maj 2022. Ansökan stänger kl. 15.00.
  • Erasmuspraktik: Ansökan är öppen 1– 5 mars och 15 april – 2 maj 2022.
  • Minor Field Studies: Ansökan är öppen och stänger 15 april 2022 för fältstudier som avslutas senast 15 januari 2023.

Webbinarier om utlandsstudier

Under våren erbjuder vi fem webbinarier med information om utlandsstudier. Webbinarierna hålls på engelska och föranmälan krävs.

Nyhetsbrev om utlandsstudier

Tipsa! Anmäla er till vårt nyhetsbrev. I det ges information om kommande utlysningar, webbinarier, tips på hur man skriver sin ansökan och mycket mer. Ni hittar anmälningsformuläret här.

Drop-in i Zoom

Vi erbjuder drop-in i Zoom där ni kan träffa oss på enheten för internationell mobilitet och ställa frågor om utlandsstudier. Drop-in erbjuds under terminstid på helgfria tisdagar och torsdagar kl. 13.00–14.00. Vi håller extrainsatt drop-in i samband med att ansökan för utbytesstudier stänger. Extrainsatt drop-in sker måndag 13 maj och fredag 16 maj. Sista drop-in för terminen är torsdag 2 juni. Efter sommaruppehållet öppnar vi åter för drop-in torsdag 1 september.

 

Dear,

Here is some information from the Unit for International Mobility on our applications for studies abroad this spring, upcoming webinars.

Application this fall

  • Exchange studies: The application is open 19 April – 16 May 2022. The application closes at 15:00.
  • Erasmus Traineeship: The application is open 1– 15 March and 15 April – 2 May 2022.
  • Minor Field Studies: The application is currently open and closes 15 April 2022 for field studies that will be finished no later than 15 January, 2023.

Webinars on studies abroad

During this spring, we offer five webinars with information about studies abroad. The webinars are held in English and pre-registration is required.

Study abroad Newsletter

Sign up for our newsletter. Our newsletter provides information about upcoming calls for application, upcoming webinars, tips on how to write your application and much more. You will find the registration form here.

Zoom Drop-in

During the semesters you can meet with us at the Unit for International Mobility for questions about studies abroad on our Zoom drop-in. Drop-in is offered on Tuesdays and Thursdays at 13:00–14:00 during the semesters with the exception of public holidays. We offer extra drop-in opportunities in connection with the closing of the application for exchange studies. Extra drop-in takes place on Monday 13 May and Friday 16 May. The last drop-in for the semester is Thursday 2 June. After the summer break, we will reopen for drop-in on Thursday 1 September.

 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo