Ekonomisk-historiska institutionen

Registrering och kursstart hösten 2022

På våra kurser registrerar du dig själv i Ladok. Du måste registrera dig på alla kurser du är antagen till och vill gå. Är du antagen till ett kurspaket på 30 hp måste du registrera dig på båda kurserna som ingår i kurspaketet.

Är du ny student måste du först aktivera ditt studentkonto.

Registreringsperiod 2022-07-28 till 2022-08-22

Är du VILLKORLIGT antagen kan du inte registrera dig. Du måste så snart som möjligt och allra senast 22 augusti kontakta institutionen på info@ekhist.uu.se för att meddela om du vill behålla din plats. Du måste uppvisa din behörighet senast vid kursstart för att kunna bli registrerad.

Är du placerad som RESERV kommer du att bli kontaktad av institutionen via e-post om vi kan erbjuda en plats. Se till att kolla din e-post regelbundet, även din skräppost. Du behöver inte kontakta institutionen.

EFTERANTAGNA studenter får meddelande via antagning.se om ev antagning. Kontakta institutionen på info@ekhist.uu.se om registreringsperioden är stängd och du vill bli registrerad.

ÅTERBUD – Om du inte vill läsa kursen ber vi dig istället lämna återbud via antagning.se

AVBROTT – Om du har registrerat dig men ångrat dig kan du registrera ett avbrott i Ladok. Om avbrott sker inom tre veckor efter kursstart har du möjlighet att söka kursen igen vid ett annat tillfälle.

Inför kursstart

Logga in på studentwebben, där finns samlad information om bl.a. dina studier, schema, stöd och service, IT-stöd.

Sök schema

Sök kursplan och litteraturlista

Välkommen!

Kontaktinformation

Kursadministratör Jenny Björkegård
E-post: info@ekhist.uu.se
Telefon: 018-471 12 22