KarriärTisdagar HT22

Webbinarier på temat karriär riktade till dig som UU student

Som student vid Uppsala universitet kan du ta del av du en mängd karriäraktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Vägledarna erbjuder CV-handledning, feedback på anställningsbrev och vägledningssamtal. På karriärportalen UU CareerGate hittar du jobb, praktik och exjobb. Du har också tillgång till webbplattformen GoinGlobal som guidar dig mot en internationell karriär.

Behöver du någon att bolla dina tankar och funderingar med? Varmt välkommen att kontakta en vägledare på UU Karriär.

KarriärTisdagar vid UU

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo