Institutionen för farmaci

Registreringsinformation för antagna studenter

På våra kurser registrerar du dig själv i Ladok för studenter. För de flesta av våra kurser öppnar registreringen en vecka före kursstart. Du ser vilka datum registreringen är öppen i Ladok. Du måste registrera dig inom den angivna registreringsperioden för att inte riskera att förlora din plats.

Kom ihåg att du också måste aktivera ditt studentkonto!

Är du antagen med villkor till någon av våra kurser så ska du så snart som möjligt och allra senast sista registreringsdatum kontakta kursadmin@farmaci.uu.se för att styrka din behörighet.

Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad av institutionen via e-post om du kan erbjudas en plats. Vi använder den e-postadress som är registrerad i antagning.se. Kontrollera även din skräppost.

När du registrerat dig hittar du mer information om kursstarten i Studium. För att se kursen schema kan du använda dig av universitets schemavisning.

Programfrågor och omregistrering

Du som har haft uppehåll från dina studier eller har andra frågor om ditt program, kontakta Farmaceutiska fakultetens studievägledning på farmstudievagledning@uadm.uu.se.
Om din fråga gäller fördjupningskurser kontaktar du farmstudentarenden@uadm.uu.se.

Du som har moment kvar att komplettera på någon av våra kurser kan ansöka om omregistrering via det här formuläret (VT23)

Frågor om kurserna kan ställas till kursadm@farmaci.uu.se.


FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo