Delta i en intervjustudie om studenternas erfarenheter av digital examination och undervisning under pandemin

Vill du berätta om dina erfarenheter som student eller lärare under pandemin så att universitetet kan dra lärdomar inför framtiden?

Just nu genomför HERO (Higher Education as Research Object, www.edu.uu.se/research/sociologyofeducation/networks/hero/) på uppdrag av rektor, Uppsala universitet, forskningsprojektet Covid-19 och universitetet – en kvalitativ intervjustudie som syftar till att lyfta fram studenters, lärares och andra berördas erfarenheter av digital examination och undervisning under Covid-19-pandemin och skapa en djupare förståelse för vad detta inneburit när det gäller frågor om utbildningens kvalitet och innehåll. Vi vill lära oss av den utsatta tid som vi gemensamt har gått igenom och behöver er hjälp för att förstå vad som har fungerat bra, vad som har fungerat mindre bra och vad vi kan göra för att fortsätta utveckla universitetet efter pandemin.

Har du erfarenhet som student eller lärare både från tiden innan och under pandemin och vill bli intervjuad? Kontakta då Joakim Olsson (joakim.olsson@idehist.uu.se) så planerar vi in tillfälle som kan passa dig. Intervjun genomförs antingen digitalt eller på Uppsala universitet och beräknas ta 30–60 minuter.