Veronica Öhmans Stipendiestiftelse

Med stipendier uppmuntra unga kvinnor som utbildar sig inom musik- och kulturområdet. Mottagare skall förena tradition med upptäckarlust och vidsynthet med kvalitet och kunskap.

Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse förvaltar flera stiftelser och delar årligen ut omkring 100 stipendier till kvinnliga högskolestuderande. Från och med i år har vi glädjande nog fått förtroendet att även förvalta den nyligen bildade Veronica Öhmans Stipendiestiftelse, som har som ändamål att:

Med stipendier uppmuntra unga kvinnor som utbildar sig inom musik- och kulturområdet. Mottagare skall förena tradition med upptäckarlust och vidsynthet med kvalitet och kunskap.

Våra studiestipendier brukar ligga på 20 000 kr men de utdelade stipendiebeloppen från Veronica Öhmans Stipendiestiftelse kommer att vara högre.

Sökande skickar ansökan till Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse, varefter fördelning av stipendier ur lämpliga stiftelser beslutas av en stipendienämnd. Att vi nu också förvaltar Veronica Öhmans Stipendiestiftelse innebär att sökande som utbildar sig inom musik- och kulturområdet har större chans att få ett stipendium, dessutom på ett högre belopp än vanligt.

”Musik- och kulturområdet” tolkas brett, vilket innebär att sökande kan studera på både praktiska och teoretiska utbildningar. Medsänd gärna arbetsprover och/eller rekommendationsbrev.

Årets ansökningsperiod startade 15 augusti och stänger 15 oktober.

Alla våra stiftelser har samma grundkrav, läs om dessa på vår hemsida (www.bremerstipendier.se), där också ansökningsblanketten kan laddas ned, liksom information om vad som ska ingå i en komplett ansökan.