Information till antagna och reserver inför VT 2022

Är du antagen till någon av våra kurser i vår? Välkommen önskar vi på Filosofiska institutionen!

Information till reserver finns längst ned på sidan.

Vårens undervisning

Filosofiska institutionens undervisning fram t.o.m. 9/2 är anordnad så att alla föreläsningar kan följas via Zoom. Kursseminarier hålls på campus (undantag kan förekomma). Fr.o.m. 10/2 återgår undervisningen successivt till vanlig campusundervisning. För att se vad som gäller just din kurs, besök Studium och ditt kursrum för mer information

Aktivera ditt studentkonto

(Om du redan har ett aktivt studentkonto kan du hoppa över detta avsnitt.)

Innan du kan påbörja dina studier måste du aktivera ditt studentkonto på Uppsala universitet. När du har aktiverat kontot kommer du att kunna registrera dig på din kurs och kunna logga in i Uppsala universitets lärplattform Studium.

Observera att det kan ta några dagar från det att du har fått ditt antagningsbesked till det att du kan aktivera ditt studentkonto.

Registrera dig i Ladok för studenter

Filosofiska institutionen använder sig inte av upprop för att registrera studenter. Istället registrerar du dig själv i Ladok för studenter.

När du har aktiverat ditt studentkonto loggar du in i Ladok för studenter och registrerar dig på den kurs som du är antagen till för att bekräfta att du tänker påbörja dina studier.

OBS! Om du inte registrerar dig i tid riskerar du att förlora din plats.

Registreringsperioder

  • Registreringen är öppen 22 december–16 januari för kurser som börjar vid terminsstart 17/1.
  • För kurser som börjar senare är den öppen 22 december–6 februari.

Om du är antagen med villkor kan du inte registrera dig i Ladok för studenter. Kontakta istället vår kursadministratör Ulrika Valdeson (ulrika.valdeson@filosofi.uu.se).

Studenter på STS-programmet

STS-studenter registrerar sig på sina kurser i Ladok för studenter.

Även studenter antagna med villkor kommer att kunna registrera sig i Ladok för studenter men först några dagar efter antagningsbeskedet 22 december. Om du inte har kunnat registrera dig den 10 januari, kontakta då Johan Löfström (johan.lofstrom@filosofi.uu.se).

Logga in i Studium

All kursinformation för terminen (scheman, kursplaner, lärarlistor, läsinstruktioner, litteraturlistor o.s.v.) hittar du i lärplattformen Studium. Du som har aktiverat ditt studentkonto och är antagen eller registrerad ser dina kurssidor när du loggar in i Studium.

Introduktionsmöte A-studenter, 30 hp

Alla A-studenter på en 30-poängskurs (Estetik A, 30 hp, Praktisk filosofi A, 30 hp och Teoretisk filosofi A, 30 hp) är välkomna till ett frivilligt introduktionsmöte måndagen den 17 januari, 15.15–17.00, på Zoom. Länk finns i era kursrum i Studium. På mötet kommer du bland annat att få träffa institutionens prefekt, Matti Eklund, studierektor för grundnivån, Sebastian Lutz, och ämnesföreträdaren för Estetik, Elisabeth Schellekens Dammann. OBS! Mötet är inte ett upprop.

Uppsala universitets studentsidor och institutionens studentsidor

Här på Uppsala universitets studentsidor hittar du viktig information från Uppsala universitet som är bra för dig som student att känna till. Utforska gärna sidorna i menyn där du bl.a. kan hitta information om IT-tjänster för studenter, dina rättigheter som student och om olika slags stöd som erbjuds till studenter.

Besök även institutionens egna studentsidor där du bl.a. kan läsa om studentföreningen Filosofiska kårföreningen och Nätverk för kvinnor i filosofi (NKF).

Information till reserver

Reserver till kurser som startar vid terminsstart börjar kallas ca 10 dagar före terminsstart. Reserver till kurser med senare kursstart kallas lite senare.