Naturvetenskapens världsbild, 5hp, sommarkurs 2022

Distanskurs som ges av Institutionen för fysik och astronomi

I sommar ges den tvärvetenskapliga sommarkursen Naturvetenskapens världsbild, 5 hp, den 13 juni–28 augusti av Institutionen för fysik och astronomi. I föreläsningar och panelsamtal diskuterar naturvetare, filosofer, teologer och författare kosmologi och materia, livets ursprung, evolution och medvetande och ger perspektiv på den naturvetenskapliga världsbilden. Läs mer och ansök.