Historisk-filosofiska fakultetens
examensfirande 2022

Du som slutför alla kurser inför en examen (antingen en filosofie kandidat, magister eller master) inom historisk-filosofiska fakulteten under läsåret 2021/2022 hälsas varmt välkommen till fakultetens examensfirande. I samband med firandet får du ett diplom som en symbol för din prestation.

Torsdag den 09 juni 2022, kl. 13.15

Ihresalen Campus Engelska parken

Vi inleder med ett välkomsttal kl. 13.15. Därpå följer diplomutdelning. Fakulteten bjuder på dryck och tilltugg. Festligheterna beräknas pågå till kl. 15.00.

Varmt välkommen!

Erik Lindberg, Dekanus
Sara Lilja Visén, Utbildningsledare
Anna Sofia Hedberg, Utbildningsledare

Anmälan öppnar 1 maj. Anmäl dig senast den 24 maj via länken https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/48219

Viktigt: Diplomet du får här ersätter inte det officiella examensbeviset som du får efter att du själv lämnar in ansökan hos examensenheten, utan är endast symboliskt. Det officiella examensbevis som examensenheten vid Uppsala universitet utfärdar efter ansökan är det juridiska giltiga beviset för att du avslutat dina studier med en kandidat-, magister- eller masterexamen. Info om ansökan om examensbevis hittar du på https://www2.uu.se/student/examen/ansokan. Du ansöker om examensbevis via Ladok https://www.student.ladok.se/student/loggain.