Information till antagna och reserver inför HT 2022

Är du antagen eller reserv till någon av våra utbildningar höstterminen 2022? Välkommen önskar vi på Filosofiska institutionen!

Information till reserver finns längst ned på sidan.

För att kunna påbörja dina studier behöver du:

  1. Aktivera ditt studentkonto (om du är ny student vid Uppsala universitet)
  2. Registrera dig på din utbildning

Om du inte avser att gå din utbildning är det viktigt att du lämnar återbud på antagning.se.

Aktivera ditt studentkonto

(Om du redan har ett aktivt studentkonto kan du hoppa över detta avsnitt.)

Innan du kan påbörja dina studier måste du aktivera ditt studentkonto på Uppsala universitet. När du har aktiverat kontot kommer du att kunna registrera dig på din utbildning och kunna logga in i Uppsala universitets lärplattform Studium.

Observera att det kan ta några dagar från det att du har fått ditt antagningsbesked till det att du kan aktivera ditt studentkonto.

Registrera dig i Ladok för studenter

Filosofiska institutionen använder sig inte av upprop för att registrera studenter. Istället registrerar du dig själv i Ladok för studenter.

När du har aktiverat ditt studentkonto loggar du in i Ladok för studenter och registrerar dig på den utbildning som du är antagen till för att bekräfta att du tänker påbörja dina studier. Läs mer nedan.

OBS! Om du inte registrerar dig i tid riskerar du att förlora din plats.

Registreringsperioder

  • Registreringen är öppen 28 juli–28 augusti för utbildningar som börjar vid terminsstart 29/8.
  • För kurser som börjar senare är den öppen 28 juli–18 september.

Fristående kurser

Om du är antagen till en fristående kurs (eller flera), registrerar du dig på den kurs (eller de kurser) som du är antagen till i Ladok för studenter.

Om du är antagen med villkor kan du inte registrera dig i Ladok för studenter. Kontakta istället vår kursadministratör Ulrika Valdeson (ulrika.valdeson@filosofi.uu.se).

Kandidatprogram i samhälls- och kulturanalys (KOSA)

Om du är nyantagen till programmet registrerar du dig i Ladok för studenter på kursen 5FP006 Praktisk filosofi A. När du gör det påbörjas ditt program automatiskt.

Du som redan är student på programmet och som har sökt till andra kurser inom programmet registrerar dig på de kurser som du är antagen till i Ladok för studenter.

Om du är antagen med villkor kan du inte registrera dig i Ladok för studenter. Kontakta istället vår kursadministratör Ulrika Valdeson (ulrika.valdeson@filosofi.uu.se) om det gäller en kurs som ges av institutionen. Om det är en kurs som ges av en annan institution kontaktar du aktuell institutions kursadministration.

Om du är antagen med villkor till någon av kurserna Beslutsteori eller Metoder och verktyg för besluts- och riskanalys kontaktar du kursadministrationen vid Högskolan i Gävle (studentsupport@hig.se).

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan – Filosofi

Om du är nyantagen till programmet registrerar du dig i Ladok för studenter på kursen 5FP018 Kritiskt tänkande. När du gör det påbörjas ditt program automatiskt. Glöm inte att också registrera dig på kurserna 5FP092 Etik för ämneslärare; 5ES066 Kultur, kritik och estetik; och 5FP019 Politisk filosofi.

Du som redan är student på programmet och som har sökt till någon av ovanstående kurser inom programmet registrerar dig på de kurser som du är antagen till i Ladok för studenter.

STS-programmet

STS-studenter registrerar sig på sina kurser i Ladok för studenter.

Även studenter antagna med villkor kommer att kunna registrera sig i Ladok för studenter men först några dagar efter antagningsbeskedet 28 juli. Om du inte har kunnat registrera dig den 10 augusti, kontakta då Johan Löfström (johan.lofstrom@filosofi.uu.se).

Masterprogram i humaniora, inriktningarna Estetik och Filosofi

Om du är nyantagen till någon av dessa inriktningar hittar du separat information på sidan Information to New International and National Master Students – Autumn 2022.

Logga in i Studium

All kursinformation för terminen (scheman, kursplaner, lärarlistor, läsinstruktioner, litteraturlistor o.s.v.) hittar du i lärplattformen Studium. Du som har aktiverat ditt studentkonto och är antagen eller registrerad ser dina kurssidor när du loggar in i Studium.

Introduktionsmöte

Alla studenter på kurserna Estetik A, 30 hp, Praktisk filosofi A, 30 hp, och Teoretisk filosofi A, 30 hp, och nya studenter på KOSA-programmet, nya studenter på ämneslärarprogrammet (ämne 1) och studenter på ämneslärarprogrammet som läser sina första kurser vid Filosofiska institutionen (ämne 2) är välkomna till ett frivilligt introduktionsmöte måndagen den 29 augusti, 14.15–17.00, i Ihresalen (OBS! Mötet är inte ett upprop.). På mötet kommer du bland annat att få träffa institutionens prefekt, Matti Eklund, studierektor för grundnivån och ansvarig för ämneslärarprogrammet, Sebastian Lutz, ansvarig för KOSA-programmet, Andrew Reisner, och ämnesföreträdaren för Estetik, Elisabeth Schellekens Dammann.

Uppsala universitets studentsidor och institutionens studentsidor

Uppsala universitets studentsidor hittar du viktig information som är bra för dig som student att känna till. Utforska gärna sidorna där du bl.a. hittar information om IT-tjänster för studenter, dina rättigheter som student och om olika slags stöd som erbjuds till studenter.

Besök även institutionens egna studentsidor där du bl.a. kan läsa om studentföreningen Filosofiska kårföreningen och Nätverk för kvinnor i filosofi (NKF).

Information till reserver

Reserver till utbildningar som startar vid terminsstart börjar kallas ca 10 dagar före terminsstart. Reserver till kurser med senare kursstart kallas senare under terminens gång.

Återigen välkommen till Filosofiska institutionen!