Välkomstpresentation från studievägledningen

Bifogat finner ni en välkomstpresentation Powerpoint, 9 MB. från oss på studievägledningen vid Företagsekonomiska institutionen

Med vänliga hälsningar
Malin Adermon
Studievägledare
Företagsekonomiska institutionen
Uppsala universitet

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo