Institutionen för freds- och konfliktforskning

När du har blivit antagen är det första du ska göra att aktivera ditt studentkonto. Du rekommenderas att göra det så snart du har fått din anmälan om antagning.

Kandidatprogrammet i freds- och utvecklingsstudier

Antagen: registrera dig för att påbörja dina studier. Med ditt studentkonto loggar du in i Ladok och registrerar dig på programmets första kurs Freds- och konfliktkunskap A.

Reservplacerad: om du är reservplacerad blir du kontaktad av institutionen via telefon eller mejl om du kan erbjudas plats och måste svara inom en viss tid. Håll utkik på mejlen - även i skräpposten. Reservantagningen börjar 10 augusti.

Programmet börjar 29 augusti. Introduktionsvecka börjar 22 augusti.

Masterprogrammet i freds- och konfliktstudier

Antagen: registrera dig för att påbörja dina studier. Med ditt studentkonto loggar du in i Ladok och registrerar dig på programmets två första kurser Orsaker till krig och Metod I. För att behålla din plats måste du registrera dig senast den 26 augusti. Registreringen är öppen 1 augusti–26 augusti. 

Villkorligt antagen: du måste styrka din behörighet innan du kan registrera dig. Kontakta programmets koordinator eller administratör senast den 12 augusti för att vara säker på att behålla din plats.

Reserv: du kommer du att bli kontaktad av programkoordinatorn via mejl om du kan erbjudas en plats. Du har sedan ett antal dagar på dig att tacka ja.

Programmet startar den 29 augusti.

Kontaktpersoner

Programkoordinator Liana Lopes, liana.lopes@pcr.uu.se
Programadministratör Ingalill Blad Ögren, ingalill.blad-ogren@pcr.uu.se

Fristående kurser i freds- och konfliktstudier på grundnivå

Antagen: du registrerar du dig själv i Ladok för att behålla din plats.

Villkorligt antagen: du ska så snart som möjligt och allra senast sista registreringsdatum kontakta kontaktpersonen för kursen för att styrka din behörighet och bli registrerad. Så snart din behörighet är bekräftad kan du registreras.

Reservplacerad: om du är reservplacerad blir du kontaktad av institutionen via mejl om du kan erbjudas plats, och du måste svara inom en viss tid. Håll utkik på mejlen - även i skräpposten.

Registreringsperioder kurser på grundnivå

Freds- och konfliktkunskap A: 2022-07-28–2022-08-09; reservantagningen börjar 2022-08-10.

Freds- och konfliktkunskap AI: 2022-07-28–2022-08-15; reservantagningen börjar 2022-08-16.

Freds- och konfliktkunskap C: 2022-07-28–2022-08-15; reservantagningen börjar 2022-08-16.

Krig och fred på film: 2022-07-28–2022-08-28. Reservantagningen börjar 2022-08-29.

Kontaktperson

Chris Chau, chris.chau@pcr.uu.se

Fristående kurser i freds- och konfliktstudier på avancerad nivå

Antagen: du registrerar du dig själv i ”Ladok för studenter” för att behålla din plats.

Villkorligt antagen: du ska så snart som möjligt och allra senast sista registreringsdatum kontakta respektive kontaktperson för att styrka din behörighet och bli registrerad. Så snart din behörighet är bekräftad kan du registreras.

Reservplacerad: om du är reservplacerad blir du kontaktad av institutionen via mejl om du kan erbjudas plats och måste svara inom en viss tid. Håll utkik på mejlen - även i skräpposten.

Kontaktperson

Ingalill Blad Ögren, ingalill.blad-ogren@pcr.uu.se

Registreringsperioder för våra kurser på avancerad nivå

Krig och utveckling: 2022-07-28–2022-08-24. Reservantagningen börjar 2022-08-25.

Fredsbyggande ur ett lokalt perspektiv: 2022-07-28–2022-09-11. Reservantagningen börjar 2022-09-12.

Socialpsykologiska grunder till konflikt mellan grupper: 2022-07-28–2022-09-11. Reservantagningen börjar 2022-09-12.

Att skriva en forskningsöversikt: registreringsperiod 2022-07-28–2022-09-11, Reservantagningen börjar 2022-09-12.

Ickevåldskonflikter – orsaker, strategier och utfall: 2022-07-28–2022-09-11. Reservantagningen börjar 2022-09-12.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo