Institutionen för freds- och konfliktforskning

När du har blivit antagen är det första du ska göra att aktivera ditt studentkonto. Du rekommenderas att göra det så snart du har fått din anmälan om antagning.

Fristående kurser i freds- och konfliktstudier på grundnivå

Antagen: du registrerar du dig själv i Ladok för att behålla din plats.

Villkorligt antagen: du ska så snart som möjligt och allra senast sista registreringsdatum kontakta kontaktpersonen för kursen för att styrka din behörighet och bli registrerad. Så snart din behörighet är bekräftad kan du registreras.

Reservplacerad: om du är reservplacerad blir du kontaktad av institutionen via mejl om du kan erbjudas plats, och du måste svara inom en viss tid. Håll utkik på mejlen - även i skräpposten.

Registreringsperioder kurser på grundnivå

Freds- och konfliktkunskap B: 2022-12-22–2023-01-03; reservantagningen börjar 2023-01-04.

Freds- och konfliktkunskap AII: 2022-12-22–2023-01-03; reservantagningen börjar 2023-01-04.

Kontaktperson

Chris Chau, chris.chau@pcr.uu.se

Fristående kurser i freds- och konfliktstudier på avancerad nivå

Antagen: du registrerar du dig själv i ”Ladok för studenter” för att behålla din plats.

Villkorligt antagen: du ska så snart som möjligt och allra senast sista registreringsdatum kontakta respektive kontaktperson för att styrka din behörighet och bli registrerad. Så snart din behörighet är bekräftad kan du registreras.

Reservplacerad: om du är reservplacerad blir du kontaktad av institutionen via mejl om du kan erbjudas plats och måste svara inom en viss tid. Håll utkik på mejlen - även i skräpposten.

Kontaktperson

Ingalill Blad Ögren, ingalill.blad-ogren@pcr.uu.se

Registreringsperioder för kurser på avancerad nivå

Avancerad kurs i kvantitativ metod: 2022-12-22–2023-01-30. Reservantagningen börjar 2023-02-01.

Internationella interventioner och skydd av civila: 2022-12-22–2023-01-30. Reservantagningen börjar 2023-02-01.

Förhandling och medling i praktiken: 2022-12-22–2023-01-30. Reservantagningen börjar 2023-02-01.

Förestående säkerhetshot: 2022-12-22–2023-01-30. Reservantagningen börjar 2023-02-01.

Genus, krig och fred: 2022-12-22–2023-01-30.
Reservantagningen börjar 2023-02-01.

Orsaker till fred: 2022-12-22–2023-01-30.
Reservantagningen börjar 2023-02-01.

Avancerad kurs i kvalitativ metod: 2022-12-22–2023-01-30. Reservantagningen börjar 2023-02-01.


FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo