Institutionen för freds- och konfliktforskning

Registrerings information

Masterprogrammet i freds- och konfliktstudier

När du blivit antagen till masterprogrammet i freds- och konfliktstudier ska du först aktivera ditt studentkonto. Du rekommenderas att göra det så snart du fått ditt antagningsbesked.

Sedan måste du registrera dig för att påbörja dina studier. Registreringen är öppen 1 augusti–26 augusti. Med ditt aktiverade studentkonto loggar du in i Ladok och registrerar dig på programmets två första kurser: Orsaker till krig och Metod I. För att behålla din plats måste du registrera dig senast den 26 augusti.

Om du blivit villkorligt antagen måste du styrka din behörighet innan du kan registrera dig. Kontakta programmets koordinator eller administratör senast den 12 augusti för att vara säker på att behålla din plats.

Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad av programkoordinatorn via e-post om du kan erbjudas en plats. Du har sedan ett antal dagar på dig att tacka ja.

Programmet startar den 29 augusti.

Kontaktpersoner:
Programkoordinator Liana Lopes, liana.lopes@pcr.uu.se
Programadministratör Ingalill Blad Ögren, ingalill.blad-ogren@pcr.uu.se

Fristående kurser på avancerad nivå i freds- och konfliktstudier

Antagen student: du registrerar du dig själv i ”Ladok för studenter” för att behålla din plats. Se listan nedan för registreringsperioder.

Villkorligt antagen student: du ska så snart som möjligt och allra senast sista registreringsdatum kontakta respektive kontaktperson för att styrka din behörighet och bli registrerad. Så snart din behörighet är bekräftad kan du registreras.

Reservplacerad student: om du är reservplacerad blir du kontaktad av institutionen via e-post om du kan erbjudas plats och måste svara inom en viss tid. Håll utkik på mejlen - även i skräpposten.

Kontaktperson: Ingalill Blad Ögren, ingalill.blad-ogren@pcr.uu.se

Krig och utveckling: registreringsperiod 2022-07- 28 – 2022-08-24, reservantagningen börjar 2022-08-25

Fredsbyggande ur ett lokalt perspektiv: registreringsperiod 2022-07-28 – 2022-09-11, reservantagningen börjar 2022-09-12

Socialpsykologiska grunder till konflikt mellan grupper: registreringsperiod 2022-07-28 – 2022-09-11, reservantagningen börjar 2022-09-12

Att skriva en forskningsöversikt: registreringsperiod 2022-07-28 – 2022-09-11, reservantagningen börjar 2022-09-12

Ickevåldskonflikter – orsaker, strategier och utfall: registreringsperiod 2022-07-28 – 2022-09-11, reservantagningen börjar 2022-09-12

Kandidatprogrammet i Freds-och Utvecklingsstudier

Antagna student: du registrerar till inledande kurs Freds-och konfliktkunskap A. Ser kursens registreringsinfo nedan.

Reservplacerad student: om du är reservplacerad blir du kontaktad av institutionen via telefon eller e-post om du kan erbjudas plats och måste svara inom en viss tid. Håll utkik på mejlen - även i skräpposten. Reservantagningen börjar 10 augusti.

Programmet börjar 29 augusti. Introduktionsvecka börjar 22 augusti.

Fristående kurser på kandidat nivå i freds- och konfliktstudier

Antagen student: du registrerar du dig själv i ”Ladok för studenter” för att behålla din plats. Se listan nedan för registreringsperioder.

Villkorligt antagen student: du ska så snart som möjligt och allra senast sista registreringsdatum kontakta respektive kontaktperson för att styrka din behörighet och bli registrerad. Så snart din behörighet är bekräftad kan du registreras.

Reservplacerad student: om du är reservplacerad blir du kontaktad av institutionen via e-post om du kan erbjudas plats och måste svara inom en viss tid. Håll utkik på mejlen - även i skräpposten.

Registreringsperioder:

Freds-och konfliktkunskap A: 2022-07-28 – 2022-08-09; reservantagningen börjar 2022-08-10

Freds-och konfliktkunskap AI: 2022-07-28 – 2022-08-15; reservantagningen börjar 2022-08-16

Freds-och konfliktkunskap C: 2022-07-28– 2022-08-15; reservantagningen börjar 2022-08-16

Krig och fred på film: 2022-07-28 – 2022-08-28; reservantagningen börjar 2022-08-29

Kontaktperson: Chris Chau, chris.chau@pcr.uu.se