Uppsatsstipendium

Svensk-Ryska Handelskammaren i samarbete med Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES) vid Uppsala universitet har instiftat ett uppsatsstipendium på 25.000 kronor.

Uppsatsen ska ha ett samhällsvetenskapligt eller humanistiskt fokus och behandla frågor rörande exempelvis ekonomi, handel, historia, statsvetenskap, kulturella förbindelser m.m. med anknytning till Ryssland, Ukraina eller OSS-länderna.

Vem kan ansöka?
För att kunna söka stipendiet måste följande krav uppfyllas:

Du är student vid ett svenskt lärosäte, alternativt du studerar inte längre men blev klar med uppsatsen (dvs. du fick ett slutgiltigt betyg på uppsatsen) för högst två år sedan räknat från den 2 september 2022.

Du har fått godkänt på en uppsats på B, C, D eller masternivå. Uppsatsen ska ha ett samhällsvetenskapligt eller humanistiskt fokus och behandla frågor rörande exempelvis ekonomi, handel, historia, statsvetenskap, kulturella förbindelser m.m. med anknytning till Ryssland, Ukraina eller OSS-länderna. I bedömningen av inlämnade bidrag kommer relevans och intresse för primärt svenskt näringsliv att väga tungt.

Uppsatsen kan vara författad på antingen svenska eller engelska.

Deadline: 2 september 2022

Läs mer om hur du ansöker på länken nedan.

https://ires.uu.se/utbildning/uppsatsstipendium-/

Frågor kan adresseras till thesisaward@ires.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo