Stipendium att söka

Till medellös, flitig studerande som är född i Östergötland eller Västergötland och som studerar arkeologi, historia eller ekonomisk historia

Till medellös, flitig studerande som är född i Östergötland eller Västergötland och som studerar arkeologi, historia eller ekonomisk historia. När stipendium uppburits i sex år utgår efter särskild ansökan resestipendium som får disponeras i två år. Uppstår ledighet innan stipendium innehafts hela stipendietiden sex år kungörs det ledigt och tillsätts med ny innehavare inom den klass där vakansen uppstått. Stipendium utdelas av rektor.

Länk till stipendiet: https://www.uu.se/hittastipendier/stipendium/?id=96


FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo