Information om vad som gäller för undervisning och examination på informatik och media med anledning av covid-19/corona

Höstterminen 2021: Undervisning och examination sker i huvudsak på campus.

Utgångspunkten är att undervisning och examination sker på campus. Under läsperiod 1 och 2 (30 augusti – 3 november 2021) kan viss undervisning på större kurser ske digitalt.

Läsperiod 3 och 4 (4 november 2021 – 16 januari 2022) sker all undervisningsverksamhet och examination inom institutionen för informatik och media i ordinarie undervisningsform.

Information om vad som gäller för din kurs får du av kursansvarig lärare via kursens sida i Studium.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo