Välkomstbrev från biträdande prefekt, grundutbildningen

Till alla studenter vid Institutionen för informatik och media!

Kära student vid Institutionen för informatik och media!

Å hela institutionens vägnar vill jag önska dig välkommen till läsåret 2021/2022 vid Uppsala universitet. Som du säkert känner till bedriver Uppsala universitet åter campusförlagd undervisning från 30 augusti. Detta beslut har skett utifrån att regeringen den 27 maj har tagit bort rekommendationen om distansundervisning, efter bedömning av rådande smittläge i samhället samt inom universitetets verksamhet. Senaste informationen om COVID-19 och samt rådande rekommendationer som berör dina studier finns på UU:s webbsidor: https://www2.uu.se/student/rekommendationer-om-coronaviruset/.

Det finns dock små skillnader i hur snabbt återgången sker i olika delar av verksamheten. Syftet med det här meddelandet är därför att klargöra vad som gäller för Institutionen för informatik och media (IM). IM bedriver campusundervisning från och med höstterminens start 30 augusti, både i Uppsala och på Gotland. Det betyder att all undervisning och examination sker på plats. Ett generellt undantag för föreläsningar för 50 deltagare eller flera gäller fram till och med 3 november, samt i vissa specialfall där det finns externa lärare eller liknande.

På campus i Uppsala och på Gotland uppmanas du som student att fortsättningsvis iaktta rådande rekommendationer, vilka kontinuerligt uppdateras på UU:s webbsidor. Vissa åtgärder, såsom plexiglasskydd i receptioner och restauranger, tillgång till handsprit, begränsad studenttillgång till kontorsutrymmen, in- och utgångsanvisningar i stora hörsalar, samt affischer och liknande information används under hösten. Vid eventuell exponering av smitta på någon av våra kurser kommer institutionen att vidta nödvändiga åtgärder för att trygga din studieomgivning, vilket kan t.ex. innebära tillfällig övergång till digital undervisning.

Det viktigaste du kan göra för att bidra till att trygga din studieomgivning är att du enligt rådande rekommendationer
  • håller avstånd
  • stannar hemma och låter testa dig vid symptom
  • samt att du anonymt meddelar eventuell smitta/sjukdom i enlighet med instruktionerna på webben
Hela lärarkåren ser fram emot att igen få träffa er studenter i undervisningssammanhang. Jag önskar dig framgångsrika och givande studier vid institutionen för informatik och media!Med vänliga hälsningar,
Tomas
- -
Tomas Eklund
Biträdande prefekt, grundutbildningen
Universitetslektor, Docent
Institutionen för informatik och media
Box 513, 751 20 UPPSALA

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo