Brev från prefekten vid Institutionen för informatik och media

Kära studenter vid IM  

Jag hoppas att alla har haft en riktigt avkopplande ledighet!

Vi återvänder till undervisningen i ett fortsatt osäkert läge. Universitetet, fakulteten och institutionen följer fortsättningsvis med läget och vi kommer att informera ifall det sker förändringar. För närvarande råder undervisning och examination på plats i enlighet med rådande riktlinjer. Undantag från campusundervisning görs i dagsläget endast om det finns misstanke eller bekräftad smitta i studentgruppen eller bland lärarna, alternativt att vi ser att det inte går att vidta nödvändiga smittskyddsåtgärder. Vi rekommenderar att ni följer med informationen som finns på UU:s webbsidor då situationen raskt kan ändras.

Det är viktigt att vi alla tar ett gemensamt ansvar för studiemiljön, så jag vill ta tillfället i akt att påminna er om de viktigaste åtgärderna var och en av oss kan ta för att bidra till minskad smittspridning:

  • Tvätta händerna ofta, använd handsprit när du har möjlighet
  • Hosta i ärmen eller armvecket
  • Vaccinera dig ifall du inte redan har gjort det
  • Stanna hemma om du är sjuk / har luftvägssymptom
  • Håll avstånd till andra, undvik stora samlingar människor
  • Ifall du vill använda ansiktsmask får du självklart göra det

Å hela institutionens vägnar önskar jag er varmt tillbaka efter ledigheterna och hoppas att ni får en riktigt givande termin tillsammans med oss!

Vänliga hälsningar,

Tomas Eklund, prefekt institutionen för Informatik och media


FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo