Information om vad som gäller för undervisning och examination på informatik och media med anledning av covid-19/corona

Vårterminen 2022 period 1 (2022-01-17 till 2022-02-17) : Undervisning och examination sker i huvudsak på campus.

Kära studenter vid IM!

Som ni känner till har smittspridningen under de senaste veckorna ökat avsevärt och regeringen och FHM har därför skärp restriktionerna i samhället med effekt från 12/1. Också universitetsutbildningar påverkas av detta. Medan merparten av undervisning och examination ska bedrivas på campus åläggs universiteten att vidta åtgärder för att minska smittspridning genom anpassningar som främjar utglesning. Uppsala universitet har tagit del av de nya rekommendationerna och utfärdat nya riktlinjer utifrån dessa.

Institutionen för informatik och media har sett över sin verksamhet utifrån FHMs rekommendationer samt Uppsala universitets och Samhällsvetenskapliga fakultetens riktlinjer och gjort följande anpassningar under läsperiod 1 från 2022-01-17 till 2022-02-17:

  • Alla föreläsningar med 50 eller flera deltagare ges digitalt.
  • Seminarier och laborationer ges digitalt ifall kvalitet och rättssäker examination kan bibehållas.
  • Salstentamen ges enligt plan men ett extra tentamenstillfälle kommer att erbjudas ca 6 veckor efter omtentamenstillfället. Särskild satsning har gjorts för att säkerställa salstentamen, bl.a. ökat avstånd mellan skrivande studenter, tentamensvakter bär visir/munskydd, plexiglas skydd finns mellan studenter och tentavakter vid avprickning, samt att studenter får använda egna munskydd.
  • Annan undervisning sker enligt tidigare plan.
  • Vid Covidexponeringar på kurser kommer hela kursen att flytta till digital form under en period som bestäms av prefekten.
  • Studenter får använda munskydd under all undervisning ifall de önskar.

Din kursansvarig kommer att informera dig om vilka förändringar som berör just din kurs senast vid kursstart.

Som jag skrev i mitt tidigare meddelande har vi alla ett gemensamt ansvar för att minska smittspridningen, ta kontinuerligt del att de uppdaterade anvisningarna som finns på UUs webb.

Vänligen,

Tomas Eklund, prefekt


FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo