Meddelande från Uppsala studentkår

Sök studentrepresentantposter 2022-2023!

Samtliga uppdrag finns här: Studentinflytande — . (uskar.se)

Kontaktperson vid eventuella frågor eller intresse: Freja Avrin, fakultetssamordnare Uppsala studentkår, freja.avrin@uskar.se

Institutionen för informatik och media söker bland annat:

  • Institutionsstyrelsen, 2 ordinarie och 2 suppleanter
  • Kursplanegruppen: 1 ordinarie medievetarstudent / MKIT och 1 ordinarie systemvetarstudent
  • Lika villkorsgruppen, 2 ordinarie
  • Programrådet för kandidatprogrammet i systemvetenskap, 2 ordinarie
  • Programrådet för masterprogrammet i systemvetenskap, 2 ordinarie
  • Programråd för Masterprogrammet i management, kommunikation och IT, 2 ordinarie år 1, 2 ordinarie år 2
  • Programråd för Masterprogrammet i människa-datorinteraktion, 2 ordinarie år 1, 2 ordinarie år 2
  • Masterprogram i samhällsvetenskap, Digitala medier och samhälle, 4 ordinarie