Elevskåp

Information angående tömning av elevskåp, behöver ske snarast.

Då Uppsala universitet i början av 2022 lämnar ITC-området och dessa lokaler måste dessa elevskåp tömmas, senast söndagen den 16 januari 2022. Skåp som därefter inte tömts kommer att tömmas av intendenturen.