Elevskåp

Information angående tömning av elevskåp, behöver ske snarast.

Då Uppsala universitet i början av 2022 lämnar ITC-området och dessa lokaler måste dessa elevskåp tömmas, senast söndagen den 16 januari 2022. Skåp som därefter inte tömts kommer att tömmas av intendenturen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo