Hjälp oss förbättra din utbildning!

Studenter på program vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet vid Uppsala universitet bjuds in att delta i en programenkät i februari 2022. Inbjudningar skickas ut per epost den 3 februari.

Programenkäten handlar om hur du upplever din utbildning och ditt utbildningsprogram. Svaren kommer att användas för att fortsätta utveckla utbildningarna.

Dina svar är anonyma och endast statistik som inte indirekt identifierar den svarande kommer att användas.

Vi uppskattar att du tar dig tid att svara på enkäten och hjälper oss förbättra din utbildning!

Marie Chajara Svensson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo