Juridiska institutionen

Information till antagna HT22

Juristprogrammet 270 hp, Lantmäteriprogrammet, juridisk inriktning 180 hp, Juridisk översiktskurs 15 hp, Nätbaserad juridisk översiktskurs 15 hp, Rätt och artificiell intelligens 15 hp samt Juridiskt grundår 60 hp i Uppsala

På våra kurser registrerar du dig själv i Ladok för studenter. Registreringen är öppen från och med den 30 juli till och med den 16 augusti 2022. Därefter mister du din antagning om du inte har registrerat dig i Ladok under registreringsperioden. Din plats går då till efterföljande reserver.

Är du villkorligt antagen ska du så snart som möjligt och allra senast sista registreringsdatum kontakta studievägledare Lee Holmström för att styrka din behörighet och bli registrerad.

Om du är placerad som reserv i antagningen kommer du att bli kontaktad via e-post av studievägledningen vid juridiska institutionen om du kan erbjudas en plats. Vi börjar kalla reserver tidigast den 17 augusti. Det kommer framgå av mejlet från studievägledningen hur lång svarstid du har på dig att tacka ja till en antagning. Kontrollera även din skräppost då vi har märkt att erbjudanden om reservantagning ibland hamnar där.

Juridisk grundår 60 hp, Campus Gotland

På denna kurs registrerar du dig själv i Ladok för studenter. Registreringen är öppen från och med den 29 juli till och med den 22 augusti 2022. Därefter mister du din antagning om du inte har registrerat dig i Ladok under registreringsperioden. Din plats går då till efterföljande reserver.

Är du villkorligt antagen ska du så snart som möjligt och allra senast sista registreringsdatum kontakta studentservice-cg@uu.se för att styrka din behörighet och bli registrerad.

Eventuella reserver kontaktas via e-post till den e-postadress som angivits på antagning.se. I mejlet du får med erbjudande om plats finns instruktioner kring hur du tackar ja. Håll koll på din skräppost eftersom våra mejl ibland hamnar där. Vi börjar kalla reserver tidigast den 23 augusti.

Information till programstudenter

T2-T6, RoA och fördjupningskurser inom Juristprogrammet

Du som sedan tidigare läser på juristprogrammet och ska fortsätta inom programmet hösten 2022 måste registrera dig i Ladok på din kurs någon gång under perioden 20-25 augusti 2022. (Registrering på kurser med kursstart 7 november görs senare). OBS! Endast antagna och behöriga studenter kan registrera sig. Behörighetskraven till din kurs framgår av ditt antagningsbesked. Kontakta studievägledningen om du har frågor om detta.

Termin 3 och 5 inom Lantmäteriprogrammet, juridisk inriktning

Du som ska börja termin 3 på lantmäteriprogrammet hösten 2022 måste registrera dig på terminens första kurs, Speciell fastighetsrätt 15 hp, i Ladok någon gång under perioden 20–25 augusti 2022. (Registrering på resterande kurser under terminen görs senare).OBS! Endast antagna och behöriga studenter kan registrera sig. För att vara behörig ska första terminens kurser vara avklarade med godkänt resultat.

Du som ska börja termin 5 på lantmäteriprogrammet hösten 2022 måste registrera dig på terminens första kurs, Introduktion till geodetisk mätningsteknik 7,5 hp, i Ladok någon gång under perioden 28 juli – 28 augusti 2022. (Registrering på resterande kurser under terminen görs senare).

Rätt och socialt arbete – socialrätt inom Socionomprogrammet

Du som läser på Socionomprogrammet i Uppsala och ska läsa Rätt och socialt arbete – socialrätt 7,5 hp hösten 2022 ska registrera dig på kursen i Ladok någon gång under perioden 30 juli – 16 augusti 2022. OBS! Endast antagna och behöriga studenter kan registrera sig. För att vara behörig ska kursen Rätt och socialt arbete – introduktionskurs 14 hp vara avklarad med godkänt resultat.

Du som läser på Socionomprogrammet i Visby och ska läsa Rätt och socialt arbete – socialrätt 7,5 hp hösten 2022 ska registrera dig på kursen i Ladok någon gång under perioden 29 juli – 22 augusti 2022. OBS! Endast antagna och behöriga studenter kan registrera sig. För att vara behörig ska kursen Rätt och socialt arbete – introduktionskurs 14 hp vara avklarad med godkänt resultat.

Kontaktuppgifter till studievägledning och expedition samt Campus Gotland

Studievägledning

Studerandeexpeditionen

Campus Gotland

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo