Välkomna tillbaka till Juridicum!

Efter en skön sommar börjar snart höstterminen. Alla studenter är hjärtligt välkomna tillbaka och då även fysiskt!

Det har varit en lång tid med digital undervisning och min starka förhoppning är att vi nu i höst börjar lämna den. Höstens undervisning är huvudsakligen tänkt att vara fysisk (normalt storföreläsningar på zoom, men seminarier fysiska). Fysisk undervisning är viktig av pedagogiska och sociala skäl, men för att fungera förutsätter det ett ansvarstagande. Det är nödvändigt att studenter avstår från att delta i fysisk undervisning vid minsta infektionssymptom. Lärare jobbar på att hitta lösningar som gör att det inte finns incitament att närvara vid sjukdomssymptom. Vidare är det viktigt att studenter inte i samband med seminarier uppehåller sig utanför lokalerna i onödan, eftersom trängsel då uppstår.

Vi tror att den största delen av smittspridningen bland studenter för ett år sedan skedde utanför undervisningen. Ansvarstagandet som behövs för att vi ska kunna ha fysisk undervisning behöver alltså även omfatta fritiden. Tänk på att upprätthålla fysisk distans och naturligtvis tvätta händerna.

Uppsala den 23 augusti
Bengt Domeij, prefekt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo