Deltagare till intervjustudie om Covid-19 och universitetet

Uppsala universitets forskningsinstitut HERO (Higher Education as Research Object, www.edu.uu.se/research/sociologyofeducation/networks/hero/) genomför en kvalitativ intervjustudie som syftar till att lyfta fram studenters erfarenheter av digital examination och undervisning under Covid-19-pandemin och skapa en djupare förståelse för vad detta inneburit när det gäller frågor om utbildningens kvalitet och innehåll.

Studien söker studenter på bland annat Juridiska institutionen som önskar delta. Studenterna får gärna gå andra eller tredje året och därmed ha erfarenhet både från tiden innan och under pandemin. Intervjuerna genomförs antingen digitalt eller på Uppsala universitet och beräknas ta 30–60 minuter. Om du har några frågor eller önskar delta kan du kontakta Cornelia Gustavsson (Cornelia.Gustavsson.8986@student.uu.se).

Bengt Domeij, prefekt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo