Tentamensdatum för Juristprogrammet och Juridiskt grundår HT21

Här nedan finns datum och plats för terminskursernas tentor i januari 2022 samt information om anmälan.

Terminskursernas tentamensdatum januari 2022

OBS! HT21 kommer tentorna att skrivas i sal som e-tentor i programmet INSPERA Assessment.

Terminskurs 1 + Juridiskt grundår, termin 1
11 januari kl 08.00-13.00, Bergsbrunnagatan 15

Terminskurs 2 + Juridiskt grundår, termin 2
12 januari kl 08.00-13.00, Bergsbrunnagatan 15

Terminskurs 3
11 januari kl 14.00-19.00, Bergsbrunnagatan 15 och BMC: B1:3

Terminskurs 4
10 januari kl 14.00-19.00, Bergsbrunnagatan 15

Terminskurs 5
10 januari kl 08.00-13.00, Bergsbrunnagatan 15

Terminskurs 6
12 januari kl 14.00-19.00, Bergsbrunnagatan 15

De studenter som önskar ansöka om anpassad tenta, kontakta studievägledare Lee Holmström, lee.holmstrom@jur.uu.se SENAST måndagen den 6 december 2021.

Anmälan till tentamen sker via LADOK. Anmälningsperioden kan se olika ut för terminerna, så håll koll på detta!

Vid frågor kontakta respektive termins funktionsmail:

T1@jur.uu.se

T2@jur.uu.se

T3@jur.uu.se

T4@jur.uu.se

T5@jur.uu.se

T6@jur.uu.se


 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo