Fysisk undervisning B-perioden HT2021

Efter att vi från början av höstterminen återgått till campus-undervisning kan jag med glädje konstatera att det har fungerat mycket väl. Sjukdomsfallen har varit ytterst få. Det som gäller framöver är att vi fortsätter med fysisk undervisning och att de som är sjuka eller har något infektionssymptom stannar hemma till att symptomen upphört. 

Något behov av att hela seminariegrupper går över till zoomundervisning finns inte längre. För att möjliggöra att studenter kan vara hemma när de har symptom ska kursföreståndare behandla dispensansökningar från närvarokraven generöst.

Uppsala den 10 november 2021

Bengt Domeij, prefekt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo