Tentamensdatum för Juristprogrammet och Juridiskt grundår vt 22

OBS! VT 22 kommer tentorna att skrivas i sal som e-tentor i programmet INSPERA Assessment.


Terminskurs 1 + Juridiskt grundår, termin 1
30 maj kl.14.00–19.00, Bergsbrunnagatan 15 (Campus Uppsala)
30 maj kl.14.00–19.00, sal Campus Gotland (Juridiskt grundår Gotland)

Terminskurs 2 + Juridiskt grundår, termin 2
31 maj kl.14.00–19.00, Bergsbrunnagatan 15 (Campus Uppsala)
31 maj kl.14.00–19.00, sal campus Gotland (Juridiskt grundår Gotland)

Terminskurs 3
1 juni kl. 08-00-13.00, Bergsbrunnagatan 15

Terminskurs 4
31 maj kl. 08.00-13.00, Bergsbrunnagatan 15

Terminskurs 5
30 maj kl. 08.00-13.00, Bergsbrunnagatan 15

Terminskurs 6
1 juni kl. 14.00–19.00, Bergsbrunnagatan 15

De studenter som önskar ansöka om anpassad tenta på grund av funktionsnedsättning, kontakta studievägledare Lee Holmström SENAST måndagen den 2 maj 2022.

Anmälan till tentamen sker via LADOK. Anmälningsperioden kan se olika ut för terminerna, så håll koll på detta!

På nedanstående sidor i Studium samlar vi information till dig som ska skriva omtenta för någon av kurserna.

T1/JG termin 1: https://uppsala.instructure.com/courses/69378

T2/JG termin 2: https://uppsala.instructure.com/courses/69548

T3: https://uppsala.instructure.com/courses/69609

T4: https://uppsala.instructure.com/courses/69460

T5: https://uppsala.instructure.com/courses/69462

T6: https://uppsala.instructure.com/courses/69643

Vid frågor kontakta respektive termins funktionsmail:

T1@jur.uu.se

T2@jur.uu.se

T3@jur.uu.se

T4@jur.uu.se

T5@jur.uu.se

T6@jur.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo