Meddelande från prefekten - Till studenterna på Juridiska institutionen

Regeringen har beslutat om avveckling av pandemirestriktionerna med början den 9 februari. Juridiska institutionen genomför därför med början sagda dag en successiv återgång till normal undervisning. Det gäller såväl ifråga om seminarier som föreläsningar.

Vi prioriterar att återgå till fysiska seminarier, men successivt övergår vi också till fysiska föreläsningar. Jag hoppas verkligen att detta är de sista åtgärder vi vidtar med anledning av pandemin och att vi framöver kan arbeta på det sätt som vi vet gynnar både pedagogik och trivsel.

Bengt Domeij, prefekt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo