Omtentamensdatum för Juristprogrammet och Juridiskt grundår vt 22 (augusti)

OBS! VT 22 kommer tentorna att skrivas i sal som e-tentor i programmet INSPERA Assessment.

Vid frågor kontakta respektive termins funktionsmail.

Terminskurs 1 + Juridiskt grundår, termin 1
3 augusti kl.08.00–13.00, Bergsbrunnagatan 15 (Campus Uppsala)
3 augusti kl.08.00–13.00, sal Campus Gotland (Juridiskt grundår Gotland)
T1@jur.uu.se

Terminskurs 2 + Juridiskt grundår, termin 2
2 augusti kl.08.00–13.00, Bergsbrunnagatan 15 (Campus Uppsala)
2 augusti kl.08.00–13.00, sal campus Gotland (Juridiskt grundår Gotland)
T2@jur.uu.se

Terminskurs 3
1 augusti kl. 08-00-13.00, Bergsbrunnagatan 15
T3@jur.uu.se

Terminskurs 4
2 augusti kl. 14.00-19.00, Bergsbrunnagatan 15
T4@jur.uu.se

Terminskurs 5
3 augusti kl. 14.00-19.00, Bergsbrunnagatan 15
T5@jur.uu.se

Terminskurs 6
1 augusti kl. 14.00–19.00, Bergsbrunnagatan 15
T6@jur.uu.se

De studenter som önskar ansöka om anpassad tenta på grund av funktionsnedsättning, kontakta studievägledare Lee Holmström SENAST tisdagen den 28 juni 2022.

Anmälan till tentamen sker via LADOK. Anmälningsperioden kan se olika ut för terminerna, så håll koll på detta!

På nedanstående sidor i Studium samlar vi information till dig som ska skriva omtentamen för någon av kurserna.

T1/JG termin 1: https://uppsala.instructure.com/courses/69378

T2/JG termin 2: https://uppsala.instructure.com/courses/69548

T3: https://uppsala.instructure.com/courses/69609

T4: https://uppsala.instructure.com/courses/69460

T5: https://uppsala.instructure.com/courses/69462

T6: https://uppsala.instructure.com/courses/69643

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo