Tentamensdatum för Juristprogrammet och Juridiskt grundår ht 22

HT 22 kommer tentorna att skrivas i sal som e-tentor i programmet INSPERA Assessment.

Terminskurs 1 + Juridiskt grundår, termin 1
9 januari kl.08.00–13.00, Bergsbrunnagatan 15 (Uppsala)
9 januari kl.08.00–13.00, sal Campus Gotland (Gotland)

Terminskurs 3
9 januari kl.14.00–19.00, Bergsbrunnagatan 15

Terminskurs 6
10 januari kl. 08-00-13.00, Bergsbrunnagatan 15

Terminskurs 5
10 januari 14.00-19.00, Bergsbrunnagatan 15

Terminskurs 2 + Juridiskt grundår, termin 2
11 januari kl 08.00-13.00, Bergsbrunnagatan 15 (Uppsala)
11 januari kl.08.00–13.00, sal campus Gotland (Gotland)

Terminskurs 4
11 januari kl. 14.00–19.00, Bergsbrunnagatan 15

De studenter som önskar ansöka om anpassad tenta på grund av funktionsnedsättning, kontakta studievägledare Lee Holmström SENAST måndag den 5 december 2022.

Anmälan till omtentamen sker via LADOK. Anmälningsperioden kan se olika ut för terminerna, så håll koll på detta! (Endast de som ska skriva omtenta behöver anmäla sig. Studenter som är registrerade innevarande termin på den kurs som ska tenteras blir automatiskt anmälda).

På nedanstående sidor i Studium samlar vi information till dig som ska skriva omtenta för någon av kurserna.

T1/JG termin 1: https://uppsala.instructure.com/courses/69378

T2/JG termin 2: https://uppsala.instructure.com/courses/69548

T3: https://uppsala.instructure.com/courses/69609

T4: https://uppsala.instructure.com/courses/69460

T5: https://uppsala.instructure.com/courses/69462

T6: https://uppsala.instructure.com/courses/69643

Vid frågor kontakta respektive termins funktionsmail:

T1@jur.uu.se

T2@jur.uu.se

T3@jur.uu.se

T4@jur.uu.se

T5@jur.uu.se

T6@jur.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo