Studerandeexpeditionen stänger tidigare torsdag 6/10

Torsdagen den 6 oktober stänger studerandeexpeditionen kl 14.15 på grund av utbildning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo