Studentrepresentantuppdrag 2022/2023

Vill du ha inflytande över din utbildning?

Sök till någon av de tillgängliga studentrepresentantuppdragen för att vara med och påverka din och andra studenters studietid till det bättre.Vill du veta mer eller söka uppdrag? Gå in på Studentinflytande (uskar.se)Har du några frågor? Kontakta kårens fakultetssamordnare på klara.froberg@uskar.se

Med vänliga hälsningar,

Klara Fröberg
Fakultetssamordnare| Faculty Coordinator
Uppsala studentkår | Uppsala Student Union

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo