Institutionen för kostvetenskap

Registreringsinformation för höstterminen 2022.

På våra kurser registrerar du dig själv via Ladok, såvida du inte redan har blivit registrerad av kursadministratören.

Är du ny student måste du först aktivera ditt studentkonto. Registreringsperioden är öppen 2022-08-01–2022-08-21.

Reserver kallas via e-post (till den e-post som du angivit på antagning.se) tidigast från och med 15 augusti. Om du blir erbjuden en reservplats måste du svara så snart som möjligt, dock senast 24 timmar efter att meddelandet skickats, sedan går platsen går vidare till nästa reserv. Tackar du ja till en eventuell reservplats, blir du efter detta registrerad av institutionens kursadministratör.

Kolla din e-post regelbundet, även din skräppost!

Är du antagen med villkor kan du inte registrera dig själv utan måste kontakta karin.hellstadius@ikv.uu.se, (018-471 23 23) för eventuell dispens.

Om du registrerat dig på din kurs/program men sedan ändrar dig, ber vi dig meddela ditt återbud till Karin Hellstadius så snart som möjligt.

Information om kursen samt schema hittar du i Studium.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo