Anpassning av undervisning p g a Covid

På grund av ökad spridning av Covid i vårt samhälle tvingas vi ha fortsatt beredskap för förändringar i vår undervisningsstruktur.

För att undvika smittspridning och möjliggöra undervisning för studenter med Covid-smitta gör institutionen följande anpassningar under period 1 (2022-01-17-02-20):

 1. Föreläsningar inför större studentgrupper sker på distans.

 2. Föreläsningar för mindre grupper bör fortsatt utföras på plats, men i möjligaste mån utföras i hybridform.

  Studenter ska kunna delta via länk i fall de har symtom, men studenter som deltar via länk har bara rätt att lyssna. Lärare behöver inte svara på digitala frågor.

  Under perioden 17-31 januari kan i enlighet med fakultetens tillfälliga riktlinjer även dessa föreläsningar vara digitala.

 3. Seminarier ligger i första hand på campus.

  Studenter med symptom, eller i återhämtningsfas, ska inte delta i seminariet utan lämna in skriftlig uppgift.

  I de fall en stor andel studenter är frånvarande kan lärare välja att lägga seminariet digitalt.

  I de fall seminarier ligger i direkt anslutning till föreläsningar kan digital form också användas.

 4. Tentamen sker enbart i form av hemuppgifter (detta gäller under hela vårterminen).

 5. I de fall lärare misstänker att de har Covid, återhämtar sig från Covid, alternativt har fall av Covid i nära omgivning, och därmed är försatta i karantän, utförs undervisning digitalt.

Universitetets rekommendationer

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo