Ny sommarkurs: Etnografiska metoder i en digitaliserad värld

Hur hanterar människor digitala teknologier? Hur förhåller sig människor till de algoritmer som utvecklas med syfte att påverka deras beslutsfattande? Hur använder sig människor av sociala medier för att organisera sina liv? Hur har appar förändrat våra sociala relationer, konsumtionsmönster och hur vi lever våra liv?

I sommar kan du läsa vår nya kurs Etnografiska metoder i en digitaliserad värld, 7,5 hp. Kursen riktar sig framförallt till personer som är intresserade av att få kvalitativa verktyg/redskap för att på djupet förstå varför människor agerar som de gör och vad som händer i samhället, på marknaden, eller inom organisationen i en digitaliserad värld.

Välkommen med din ansökan via antagning.se senast den 15 mars.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo