Historisk-filosofiska fakultetens
examensfirande 2022


Bästa student!

Du som slutför alla kurser inför en examen (antingen en filosofie kandidat, magister eller master) inom historisk-filosofiska fakulteten under läsåret 2021/2022 hälsas varmt välkommen till fakultetens examensfirande. I samband med firandet får du ett diplom som en symbol för din prestation.

Tid: Torsdag den 9 juni 2022, kl. 13.15
Plats: Ihresalen Campus Engelska parken

Vi inleder med ett välkomsttal kl. 13.15.
Därpå följer diplomutdelning.
Fakulteten bjuder på dryck och tilltugg.
Festligheterna beräknas pågå till kl. 15.00.

Anmälan är öppen 1 maj till och med 24 maj.

 

Varmt välkommen!
Erik Lindberg, dekanus
Sara Lilja Visén och Anna Sofia Hedberg, utbildningsledare

 

Viktigt!

Diplomet du får här ersätter inte det officiella examensbeviset som du får efter att du själv lämnar in ansökan hos examensenheten, utan är endast symboliskt. Det officiella examensbevis som examensenheten vid Uppsala universitet utfärdar efter ansökan är det juridiska giltiga beviset för att du avslutat dina studier med en kandidat-, magister- eller masterexamen.

Information om ansökan om examensbevis.

Ansök om examensbevis i Ladok.

 

 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo