Delmi - Utlysning av praktikplats VT 2023

Delegationen för Migrationsstudier (Delmi) söker en eller två praktikanter under våren 2023. Delmi är en oberoende kommitté under Justitiedepartementet som initierar studier och förmedlar forskningsresultat på migrationsområdet som underlag till framtida migrationsbeslut.

Sista ansökningsdag är den 14e oktober 2022.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo