Kulturgeografiska institutionen

Registreringsinformation till antagna

När du blivit antagen behöver du skapa ett studentkonto och sedan registrera dig för att behålla din plats på kursen/programmet.

På våra kurser webbregistrerar du dig själv i Ladok för studenter. Notera att registreringsperioden inte alltid är i direkt samband med kursstart. Vi rekommenderar dig därför att skapa ditt studentkonto samt registrera dig så snart som möjligt. Den registreringsperiod som gäller för din kurs kan du söka fram via kursen i utbildningskatalogen.

Information till villkorligt antagna

Om du inte uppfyller kursens specifika behörighetskrav blir du antagen med villkor (VI). Är du villkorligt antagen ska du senast sista registreringsdatum kontakta studier@kultgeog.uu.se för att tacka ja. Senast vid kursstart ska du kunna styrka din behörighet för att bli manuellt registrerad av institutionen.

Information till reserver

Om du är placerad som reserv blir du kontaktad av institutionen om du kan erbjudas en plats, via den e-post du angivit på antagning.se. Du får då ett tidsbegränsat erbjudande att tacka ja. Kontrollera gärna din skräppost för att se att inget mail hamnar där.

Reservantagning startar dagen efter sista registreringsdag för kursen. Den registreringsperiod som gäller för din kurs kan du söka fram via kursen i utbildningskatalogen. Notera att inget reservupprop kommer att ske på plats.

Information till sent anmälda

Om du vid sen anmälan har antagits får du ett meddelande på antagning.se där du uppmanas att registrera dig för att säkra din plats. Om registreringsperioden då redan har passerat när du erbjuds din plats så kontakta studier@kultgeog.uu.se för manuell registrering. Är du ny student måste du aktivera ditt studentkonto. Observera att efteranmälda kan antas först efter de formella reserverna.

Kontaktuppgifter

Studieadministrationen Campus Uppsala (kurser och program på Campus Uppsala):
studier@kultgeog.uu.se

Studieadministrationen Campus Gotland (kurser och program på Campus Gotland samt alla våra distanskurser):
studentservice-cg@uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo