Institutionen för läkemedelskemi

Registrering

På våra kurser registrerar du dig själv i Ladok för studenter. För de flesta av våra kurser öppnar registreringen en vecka före kursstart och stänger samma dag som kursen startar. Du ser vilka datum registreringen är öppen i Ladok.

Är du antagen med villkor till en av våra kurser så ska du så snart som möjligt och allra senast sista registreringsdatum kontakta kursadmin@ilk.uu.se för att styrka din behörighet.

Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad av institutionen via e-post om du kan erbjudas en plats. Glöm inte att hålla koll i din skräppost.

När du registrerat dig hittar du mer information om kursstarten i Studium. För att se kursen schema kan du använda dig av universitets schemavisning.

I Studium kan du hitta information om registrering och kursstart, med mera. Se våra kurser nedan. Om du inte hittar din kurs i listan nedan så kan den finnas under Institutionen för farmaceutisk biovetenskap eller Institutionen för farmaci.

Programfrågor och omregistrering

Du som har haft uppehåll från dina studier eller har andra frågor om ditt program, kontakta Farmaceutiska fakultetens studievägledning på farmstudievagledning@uadm.uu.se.

Du som har moment kvar att komplettera på någon av våra kurser kan söka om omregistrering via en blankett på svenska eller engelska.

Allmän och organisk kemi med läkemedelsinriktning 3FK036

Allmän och organisk farmaceutisk kemi 3FK400

Analytisk kemi med läkemedelsinriktning 3FK407

Analytisk kemi i läkemedelsutveckling 3FK214

Avancerad molekylmodellering med inriktning mot läkemedelsdesign 3FK281

Avancerad organisk kemi och läkemedelssyntes 3FK280

Biofysikalisk kemi med matematik 3FC002

Farmaceutisk fysikalisk kemi 3FC065

Fördjupningsprojekt i analytisk farmaceutisk kemi 3FK209, 30 hp

Fördjupningsprojekt i analytisk farmaceutisk kemi 3FK411, 15 hp

Fördjupningsprojekt i farmaceutisk fysikalisk kemi 3FC290, 30 hp

Fördjupningsprojekt i farmaceutisk fysikalisk kemi 3FC410, 15 hp

Fördjupningsprojekt i molekylär avbildning inom biomedicin 3FK282, 30 hp

Fördjupningsprojekt i organisk farmaceutisk kemi 3FK296, 30 hp

Fördjupningsprojekt i organisk farmaceutisk kemi 3FK412, 15 hp

Galenisk och fysikalisk farmaci I 3FG002

Grundläggande analytisk farmaceutisk kemi 3FK034

Kompletterande analytisk kemi för receptarier 3FK039

Läkemedelsanalys 3FK206

Läkemedelskemi (Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik) 3FK150

Läkemedelskemi (Apotekarprogrammet) 3FK222

Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign 3FK219

Läkemedelsutveckling 3FK229

Magisterprojekt i läkemedelsutveckling 3FK232, 15 hp

Magisterprojekt i läkemedelsutveckling 3FK233, 30 hp

Masterprojekt i läkemedelsmodellering med inriktning mot datorbaserad läkemedelsdesign 3FK038, 45 hp

Masterprojekt i läkemedelsmodellering med inriktning mot datorbaserad läkemedelsdesign 3FK037, 30 hp

Masterprojekt i läkemedelsutveckling 3FF221, 30 hp

Molekylär fysikalisk farmaci 3FC003 (inställd)

Professionell utveckling 2: Apotekare - vetenskaplig metodik och kommunikation 3AP002 - Termin 1

Professionell utveckling 2: Apotekare - vetenskaplig metodik och kommunikation 3AP002 - Termin 2

Professionell utveckling 4: Apotekare - forskning och kritisk granskning 3AP004

Professionell utveckling 7: Apotekare - utvecklare av nya läkemedel 3AP007

Tillämpad läkemedelsanalys 3FK228

Tillämpad läkemedelskemi 3FK224

3FK400 Allmän och organisk farmaceutisk kemi, 11,5 hp

3FK036 Allmän och organisk kemi med läkemedelsinriktning, 14,5 hp

3FK407 Analytisk kemi med läkemedelsinriktning 6,5 hp

3FK280 Avancerad organisk kemi och läkemedelssyntes 15 hp

3FC002 Biofysikalisk kemi med matematik

3FC065 Farmaceutisk fysikalisk kemi

3FK211 Fördjupningsprojekt i analytisk farm kemi, 15 hp

3FK209 Fördjupningsprojekt i analytisk farmaceutisk kemi, 30 hp

3FC290 Fördjupningsprojekt i farmaceutisk fysikalisk kemi, 30 hp

3FK212 Fördjupningsprojekt i läkemedelskemi, 15 hp

3FK282 Fördjupningsprojekt i molekylär avbildning inom biomedicin, 30 hp

3FK296 Fördjupningsprojekt i organisk farmaceutisk kemi, 30 hp

3FG002 Galenisk och fysikalisk farmaci I

3FK034 Grundläggande analytisk farmaceutisk kemi, 9 hp

3FK162 Kemi för biomedicin, 15 hp, bara HT

3FK039 Kompletterande analytisk kemi för receptarier, 6,5 hp

3FF035 Kompletterande farmaceutisk vetenskap för receptarier, 11,5 hp

3FF103 Farmakologi II med läkemedelskemi 12,5 hp

3FK332 Läkemedels struktur och analys, 7,5 hp

3FK206 Läkemedelsanalys

3FK222 Läkemedelskemi 6 hp (Apotekarprogrammet)

3FK150 Läkemedelskemi 7,5 hp, bara VT (Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik)

3FK219 Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign 7,5 hp, bara VT

3FK229 Läkemedelsutveckling 7,5 hp

3FK232 Magisterprojekt i läkemedelsutveckling 15 hp

3FK233 Magisterprojekt i läkemedelsutveckling 30 hp

3FK038 Masterprojekt i läkemedelsmodellering med inriktning mot datorbaserad läkemedelsdesign 45 hp

3FK037 Masterprojekt i läkemedelsmodellering med inriktning mot datorbaserad läkemedelsdesign 30 hp

3FF221 Masterprojekt i läkemedelsutveckling 30 hp

3FK285 Molecular Imaging - med fokus på PET ges endast HT

3FC003 Molekylär fysikalisk farmaci

3FK210 Analytisk separationsmetodik inom farmaci och biomedicin 15 hp

3AP004 PU 4: Apotekare, Forskning och kritisk granskning, 3hp

3AP007 PU 7: Apotekare- utvecklare av nya läkemedel

3AP002 PU2: Apotekare - vetenskaplig metodik och kommunikation Termin 2

3AP002 PU2: Apotekare - vetenskaplig metodik och kommunikation Termin 1

3FK111 Analytiska metoder för forensisk vetenskap 15 hp bara HT

3FK228 Tillämpad läkemedelsanalys, 7,5 hp ges HT per D/VT per A

3FK224 Tillämpad läkemedelskemi

Kontakt

Du är välkommen att kontakta våra kursadministratörer för hjälp med ärenden som rör institutionens kurser vid utbildningar för apotekare, receptarier, biomedicinare, civilingenjörer samt våra fristående kurser. Om du behöver kontakta oss på institutionen gällande dina kurser så når du oss enklast på kursadmin@ilk.uu.se. Du kan även hitta mer information om kursadministrationen på vår hemsida.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo