Institutionen för lingvistik och filologi

Registrering till våren 2023

På många av våra kurser registrerar du dig själv i Ladok. Registreringen för kurser som startar period 2 är öppen mellan 13 och 26 mars.

På de kurser som inte har registrering i Ladok registrerar du dig istället vid första lektionstillfället. Du hittar uppgifter om tid och plats för första lektionen i kursens schema.

För att bli registrerad på uppsats- och praktikkurser ska du kontakta kursansvarig lärare senast 2022-01-13, men gärna tidigare. Vem som är kursansvarig hittar du på kursens sida i Studium.

Villkorligt antagen

Är du villkorligt antagen ska du så snart som möjligt och allra senast sista registreringsdatum kontakta info@lingfil.uu.se för att styrka din behörighet och bli registrerad. Om behörighetsgivande kurser inte syns på antagning.se behöver vi istället se ett registerutdrag/studieintyg där det framgår att kurserna är avslutade.

Placerad som reserv

Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad av institutionen via e-post (till den adress som finns registrerad på antagning.se) om du kan erbjudas en plats och har sedan sju dagar på dig att tacka ja.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo