Institutionen för lingvistik och filologi

Registrering sommarkurs 2022

Du registrerar dig själv i Ladok för studenter. Registreringen är öppen till och med en dag före kursstart, det vill säga 5 juni. Du kan fortfarande bli registrerad fram till den 12 juni, men då måste du kontakta info@lingfil.uu.se för att bli registrerad.

Villkorligt antagen

Är du villkorligt antagen ska du så snart som möjligt och allra senast sista registreringsdatum kontakta info@lingfil.uu.se för att styrka din behörighet och bli registrerad. Om behörighetsgivande kurser inte syns på antagning.se behöver vi istället se ett registerutdrag/studieintyg där det framgår att kurserna är avslutade.

Placerad som reserv

Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad av institutionen via e-post (till den adress som finns registrerad på antagning.se) om du kan erbjudas en plats och har sedan sju dagar på dig att tacka ja.