Sista chansen att examineras på Språk, datorer och textbehandling.

Nu i maj ger vi en allra sista möjlighet till examination på kursen Språk, datorer och textbehandling, som tidigare gavs inom Språkvetarprogrammet.

Examinationen består av av 1) två självständigt utförda labbar, där de inlämnade labbrapporterna bedöms, samt 2) ett skriftligt referat av en av examinator godkänd artikel. Deadline för inlämning av labbrapporter och referat är 31 maj 2022. Kontakta <info@lingfil.uu.se> för närmare instruktioner senast 2 maj om du vill delta i examinationen.