Vi söker studentrepresentanter!

Är du intresserad av utbildningsfrågor och vill vara med och påverka institutionens arbete? Vi söker studentrepresentanter till institutionsstyrelsen, OP-rådet och Pedagogiskt forum.

Hej!

Vill du vara med och framföra studenternas syn på utbildningen? Vill du få en inblick i hur Institutionen för lingvistik och filologi fungerar? Vill du vara med och påverka framtidens utbildningar? Vi söker ett antal studentrepresentanter till lediga platser i olika organ inom institutionen.

För närvarande söker vi studentrepresentanter till:

- Institutionsstyrelsen (1 ordinarie - arvodering: 500 kr/möte)

- Programrådet för Orientalistikprogrammet (1 ordinarie)

- Pedagogiskt forum (1 ordinarie)

Institutionsstyrelsen är institutionens högsta beslutande organ och ansvarar för utveckling och kvalitetssäkring av institutionens verksamhet. Här finns möjlighet att påverka övergripande och långsiktigt. Institutionsstyrelsen sammanträder ca. 3 ggr/termin.

I programrådet för Orientalistikprogrammet diskuteras frågor rörande programmets utformning och planering. Programrådet sammanträder 2-3 ggr/termin.

Pedagogiskt forum är ett diskussionsforum för pedagogiska frågor öppet för alla anställda på institutionen och sammanträder 2-3 ggr/termin.

Ansökan och mer information når du via Uppsala studentkår: https://www.uskar.se/studentinflytande.

Väl mött!