Litteraturvetenskapliga institutionen

Varmt välkommen till Litteraturvetenskapliga institutionen!

Registrering

På våra kurser registrerar du dig själv i Ladok. Registreringen är öppen till ca. en vecka innan kursstart, i Ladok framgår sista dag för registrering.

För att registrera dig behöver du aktivera ditt studentkonto.

Kontakta oss på kursadministrationen på info@littvet.uu.se innan sista registreringsdag om du behöver hjälp. Om du inte har registrerat dig innan registreringstiden har gått ut förlorar du din plats och den kommer att erbjudas till reservplacerad sökande.

Villkorligt antagen?

Du som är villkorligt antagen (VI) kan inte registrera dig i Ladok. För att få en plats på kursen måste du visa att du uppfyller alla behörighetskrav. Kontrollera vad du saknar och kontakta därefter institutionen på info@littvet.uu.se snarast om du vill ha din plats på kursen. Senast vid kursstart måste du kunna visa ett intyg på att du är behörig.

Efterantagning

Om du har gjort en sen anmälan och blivit efterantagen till en utbildning kommer du att få ett mejl från institutionen med mer information om registrering.

Mejl skickas till den e-postadress som angivits på antagning.se. Bevaka ditt e-postkonto och kontrollera din skräpkorg så att du inte missar viktiga meddelanden.

Reservantagning

Är du reservplacerad på en utbildning? Vi kallar reserver via mejl i mån av plats efter det andra urvalet och löpande fram till kursstart. I mejlet framgår när du senast måste svara för att för att ta din plats i anspråk. Observera att institutionen ofta behöver ditt svar omgående och kan därför inte ge någon längre svarstid.

Mejl skickas till den e-postadress som angivits på antagning.se. Bevaka ditt e-postkonto och kontrollera din skräpkorg så att du inte missar viktiga meddelanden.

Ångrat dig?

Om du är antagen till kursen, men har inte registrerat dig ännu, och vill inte längre läsa kursen lämnar du återbudantagning.se eller i Ladok.

OBS! Om du redan har registrerat dig men har därefter ångrat dig och inte längre vill läsa kursen gör du ett studieavbrott i Ladok (inte återbud). Du kan även kontakta oss på info@littvet.uu.se för hjälp att göra ett studieavbrott.

Om avbrott görs inom tre veckor efter kursstart har du möjlighet att söka kursen igen vid ett annat tillfälle.

Lärplattform

Vi använder lärplattformen Studium. Det kan ta upp till 36 timmar innan du kan logga in på Studium efter att du har registrerat dig på kursen i Ladok.

Kursschema, litteraturlista med mera kommer att läggas upp i Studium senast fem veckor innan kursstart. Specifika kursfrågor (såsom kursinnehåll, litteratur m.m.) besvaras av kursens lärare. Du hittar lärarnas kontaktuppgifter på kursens startsida i Studium.

Schema

Kommande kursers scheman släpps senast fem veckor innan terminsstart. Du kan söka fram ditt schema. Direktlänk till kursernas scheman återfinns även på kurssidorna i Studium.

Var håller vi hus?

Litteraturvetenskapliga institutionen finns på campus Engelska parken i hus 6. Besök webbplatsen för campus Engelska parken för närmre information.

Frågor?

Om du har kursadministrativa frågor såsom registrering, studieuppehåll och avbrott är du välkommen att kontakta oss på info@littvet.uu.se.

Vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss!

Sommarkurser 2023

Fram till 15 mars kan du anmäla dig till våra sommarkurser. Båda kurser är på distans och går på halvfart 5 juni – 27 augusti.

Efter du har antagits till kursen måste du registrera dig på den. Registreringen är öppen 2023-04-24 - 2023-05-28, följ instruktioner om aktivering av studentkonto och registrering i informationen ovan.

Genom länkarna nedan kommer du till en begränsad vy av kursplattformen i Studium. Där framgår kursinformation, litteraturlistor och kontaktinformation till de kursansvariga lärarna. När du sedan har registrerat dig på kursen kommer du att kunna logga in och få tillgång till hela kursplattformen.

Välkomna att studera hos oss i sommar!

Grundkurs i retorik, 7,5hp: Kursöversikt för Grundkurs i retorik

Skräck, spänning och sex: populärlitteraturens genrer, 7,5hp:
Kursöversikt för Skräck, spänning och sex: Populärlitteraturens genrer

Information om kurser VT2023

VT23 ger Litteraturvetenskapliga institutionen ett flertal kurser på grund- och avancerad nivå.

Genom länkarna nedan kommer du till en begränsad vy av kurssidorna i Studium som inte kräver inloggning. Där framgår kursinformation, litteraturlistor och kontaktinformation till de kursansvariga lärarna. När du sedan har registrerat dig på kursen kommer du att kunna logga in och få tillgång till hela kursen i Studium.

Obs! Länkarna nedan kommer att göras tillgängliga senast fem veckor innan kursstart. Om du inte kommer in just nu vänligen prova länken igen lite längre fram.

Kurser på grundnivå

Kursöversikt för Litteraturvetenskap A VT2023

Kursöversikt för Litteraturvetenskap B VT2023

Kursöversikt för Litteraturvetenskap C VT2023

Kursöversikt för Retorik A VT2023

Kursöversikt för Retorik B VT2023

Kursöversikt för Retorik C VT2023

Kursöversikt för Fördjupad litterär analys, samläsning VT2023

Kursöversikt för Den moderna romanen, samläsning VT2023

Kursöversikt för Retorik för lärare VT2023

Kurser på avancerad nivå

Kursöversikt för Avancerad litterär analys VT2023

Kursöversikt för Retorik, politik och den liberala demokratins kris VT2023

Kursöversikt för Sjunget, sagt, skrivet. Skandinaviska uttrycksformer från 1600 till idag VT2023

Kursöversikt för Miljonprogrammets berättelser VT2023

HT22 ger Litteraturvetenskapliga institutionen ett flertal kurser på grund- och avancerad nivå.

Genom länkarna nedan kommer du till en begränsad vy av kursplattformerna i Studium som inte kräver inloggning. Där framgår kursinformation, litteraturlistor och kontaktinformation till de kursansvariga lärarna. När du sedan har registrerat dig på kursen kommer du att kunna logga in och få tillgång till hela kursplattformen.

Obs! Länkarna nedan kommer att göras tillgängliga senast fem veckor innan kursstart. Om du inte kommer in just nu vänligen prova länken senare i sommar.

Kurser på grundnivå

Kursöversikt för Litteraturvetenskap A HT2022

Kursöversikt för Litteraturvetenskap B HT2022

Kursöversikt för Litteraturvetenskap C HT2022

Kursöversikt för Retorik A HT2022

Kursöversikt för Retorik C HT2022

Kursöversikt för Fördjupad litterär analys, samläsning HT2022

Kursöversikt för Litteratursociologi, samläsning HT2022

Kurser på avancerad nivå

Kursöversikt för Litteraturvetenskaplig teori och metod HT2022

Kursöversikt för Retorikvetenskaplig teori och metod HT2022

Kursöversikt för Introduktionskurs i nordiska språk och nordisk litteratur HT2022

Kursöversikt för Förlagsstudier HT2022

Kursöversikt för ALVF och ARVF, samläsning HT2022

Kursöversikt för Fiktion och autofiktion HT2022

Kursöversikt för Teorins höst: Metateoretiska perspektiv inom humaniora HT2022

Kursöversikt för Den klassiska retorikens begrepp och idévärld HT2022

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo