Matematiska institutionen

Så registrerar du dig

Om du är antagen med villkor och inte kan registrera dig i Ladok ska du vänta till veckan innan kursstarten. I vissa fall öppnar registreringen då. Om du fortfarande inte kan registrera dig när det är mindre än en vecka kvar tills kursen börjar, då ska du kontakta matematiska institutionens studievägledare via e-post. I mejlet anger du ditt namn och ditt personnummer. Skriv kursnamnet och kurskoden i ämnesraden.

Schema och kurslitteratur

Du kan hitta kurslitteraturen i kursplanen. Observera att du måste välja den version som är aktuell just nu. Under "Versioner av kursplanen" står det från vilket datum kursplanen gäller.

Sök kursplaner

Tentamen i matematik

Så anmäler du dig

Du anmäler dig till tentamen i Ladok. Anmäl dig senast tolv dagar före tentamenstillfället. Du kan inte anmäla dig i tentamenslokalen. Ta med dig giltig legitimation till tentamenslokalen.

Avanmäl dig om du inte kan skriva tentan

Om du har anmält dig till en tenta och av något skäl inte ska skriva den är det mycket viktigt att du avanmäler dig i Ladok. Detta ska ske senast sista anmälningsdagen.

Varje kurs har minst tre tentamenstillfällen under ett år, varav en ordinarie och två omtentor. Omtentamensperioden för varje kurs beror på när kursen avslutades och hur många gånger under året den har getts.

Schema för duggor och ordinarie tentamen i matematik april-juni 2022 i Studium

Schema för omtentor i matematik i juni 2022 i Studium

Schema för omtentor i matematik i augusti 2022 i Studium

Alla tentor skannas in, vilket innebär att du får tillbaka din tenta digitalt. Du kommer åt din tenta genom att logga in med ditt universitetslösenord i Mina tentor. Tentan sparas på servern i två år. Därefter raderas den enligt gällande arkivregler för tentamen.

Kontrollera så snart som möjligt att alla sidorna har skannats in, då pappersoriginalen endast sparas i två månader.

När kan betyg omprövas?

Betyg kan omprövas. Omprövning görs på grund av nya omständigheter eller om betyget är uppenbart oriktigt och om ändringen kan ske snabbt och enkelt. Det handlar alltså inte om ”omrättning” eller ”ombedömning” av redan bedömda svar.

Regler

Omprövning av betyg regleras i 6 kap. 24 § Högskoleförordningen (1993:100) Förordning 2006:1053). Regleringen innebär att

 • ingen ny instans kan bedöma tentan eller övriga betygsunderlag, exempelvis inlämningsuppgifter.
 • betyget omprövas av examinerande lärare om studenten begär det.
 • examinerande lärare snabbt tittar efter uppenbara fel i rättningen. Exempel är att läraren har summerat resultatet fel eller glömt poängsätta en fråga.

Högskoleförordningen på riksdagens webbplats

Begäran om omprövning

Information om hur du begär omprövning på teknisk-naturvetenskapliga fakultetens webbplats

Möjligheten till plussning upphörde 2021-07-31. Läs mer om rektorsbeslutet att ta bort plussning.

Ur Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor: ”I kurser som upphört eller genomgått större förändringar ska minst tre tentamenstillfällen ges under en tidsperiod som bör omfatta minst tre terminer. Student ansvarar själv för att uppdatera sig om förändringar i kursinnehåll. Dock ska institutionen vara behjälplig med sådan information.”

Algebraisk talteori 5 hp

Analys i flera variabler 7,5 hp

 • Kurskod: 1MA713
 • Kontaktperson: Magnus Jacobsson
 • Kurs att tentera: Flervariabelanalys, allmän kurs 5 hp med kurskod 1MA017

Diskret matematik: Automatateori och formella språk 4,5 hp

 • Kurskod: 1MA702
 • Kontaktperson: Vera Koponen
 • Kurs att tentera: Automatateori 5 hp med kurskod 1MA009

Diskret matematik 5 hp

Diskret matematik: Algebraiska strukturer 6 hp

Envariabelanalys 9 hp

 • Kurskod: 1MA710
 • Kontaktperson: Wolfgang Staubach
 • Kurs att tentera: Envariabelanalys 10 hp med kurskod 1MA013

Envariabelanalys 10 hp

Euklidisk geometri 5 hp

Flerdimensionell analys 9 hp

 • Kurskod: 1MA520
 • Kontaktperson: Magnus Jacobsson
 • Kurs att tentera: Flervariabelanalys 10 hp med kurskod 1MA016

Fouriermetoder 4,5 hp

 • Kurskod: 1MA704
 • Kontaktperson: Jörgen Östensson
 • Kurs att tentera: Transformmetoder 5 hp med kurskod 1MA034

Grundläggande algebra 4,5 hp

 • Kurskod: 1MA721
 • Kontaktperson: Jörgen Östensson
 • Kurs att tentera: Algebra och geometri 5 hp med kurskod 1MA090

Komplex analys 4,5 hp

 • Kurskod: 1MA707
 • Kontaktperson: Maciej Klimek
 • Kurs att tentera: Komplex analys 5 hp med kurskod 1MA021

Komplex analys, allmän kurs 5 hp

Linjär algebra 4,5 hp

 • Kurskod: 1MA722
 • Kontaktperson: Martin Herschend
 • Kurs att tentera: Linjär algebra II 5 hp med kurskod 1MA024

Geometri 5 hp

Matematisk biologi 5 hp

Matematisk statistik 4,5 hp

 • Kurskod: 1MS701
 • Kontaktperson: Rolf Larsson
 • Kurs att tentera: Sannolikhet och statistik 5 hp med kurskod 1MS005

Matematisk statistik 7,5 hp

 • Kurskod: 1TS110
 • Kontaktperson: Rolf Larsson
 • Kurs att tentera: Sannolikhet och statistik 5 hp med kurskod 1MS005
 • Observera att endast göra tentamen ovan ger maximalt betyg 3
 • Kompletterande uppgift för möjligheten till betyg 4 och 5: statistiska test

Regressions- och variansanalys 10 hp

Sannolikhetsteori och statistik 6 hp

 • Kurskod: 1MS702
 • Kontaktperson: Rolf Larsson
 • Kurs att tentera: Sannolikhet och statistik 5 hp med kurskod 1MS005
 • Observera att endast göra tentamen ovan ger maximalt betyg 3
 • Kompletterande uppgift för möjligheten till betyg 4 och 5: statistiska test eller Poissonprocess

Sannolikhetslära och statistik 7,5 hp

 • Kurskod: 1MS707
 • Kontaktperson: Rolf Larsson
 • Kurs att tentera: Sannolikhet och statistik 5 hp med kurskod 1MS005
 • Observera att endast göra tentamen ovan ger maximalt betyg 3
 • Kompletterande uppgift för möjligheten till betyg 4 och 5: statistiska test

Stokastisk modellering 4,5 hp

Tillämpad statistik 5 hp

Tillämpad matematik 10 hp

Transformmetoder 5 hp

 • Kurskod: 1MA185
 • Kontaktperson: Jörgen Östensson
 • Kurs att tentera: Transformmetoder 5 hp med kurskod 1MA034
 • Observera att den nya kursen innehåller moment som inte ingår i den gamla.

Transformmetoder 7,5 hp

 • Kurskod: 1MA705
 • Kontaktperson: Jörgen Östensson
 • Kurs att tentera: Transformmetoder 5 hp med kurskod 1MA034
 • Kompletterande uppgifter 2,5 hp efter tentamen.

Så gör du om du vill tentera kurs som upphört

 • Kontakta den lärare som står som kontaktperson i listan över kurser som inte ges längre ovan. Skriv till läraren att du vill tentera den gamla kursen och fråga vilka uppgifter du ska lösa på tentan i den nya kursen och vilka hjälpmedel som är tillåtna.
 • Anmäl dig till tentan. Se även information om eventuell omregistrering nedan.
 • På försättsbladet till tentan ska du ange att du vill tentera en kurs som inte ges längre (ange gammal kurskod och kursnamn).

Information om eventuell omregistrering

Du behöver inte vara registrerad på den nya kursen för att kunna skriva tentan. Du kan däremot behöva omregistrera dig för att komma åt tentamensanmälan och kursen i Studium.

Mattesupporten

På Mattesupporten kan du få hjälp av en erfaren student med att lösa uppgifter och förstå teori. Du kan ställa frågor om allt från den enklaste matematiken till de riktigt svåra uppgifterna.

Mattesupporten ges under veckorna 36-50 på hösten och 4-22 på våren.

Tid

Måndag-torsdag, klockan 17.15-19.00

Plats

Ångströmlaboratoriet, sal Å2002 och Å2003

Kontakt

Bim Gustavsson

Läs matematik utomlands

Som student vid Uppsala universitet har du möjlighet till utlandsstudier. Utöver universitetets avtal har matematiska institutionen egna utbytesavtal med universitet som är särskilt bra på matematik i Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Storbritannien och Japan.

Kontakt

Studievägledare

Matematiska institutionens studievägledare svarar på frågor som gäller kursinnehåll, studieval, tillgodoräknanden, utbytesstudier, studieuppehåll, studieavbrott, examensarbete, antagning till senare del av program och karriär.

Kontakta matematiska institutionens studievägledare via e-post

Boka tid för samtal med studievägledare

Du kan boka tid för studievägledning via Teknats tidsbokningssystem. Ange i bokningstexten om du föredrar samtal via telefon eller Zoom.

Om mötet hålls via Zoom blir du inbjuden till mötet i ett mail. Alla studenter har tillgång till Zoom via universitet men det är inte nödvändigt att installera appen. Du kan använda din dator, din telefon eller din surfplatta.

Boka telefontid eller samtal via Zoom via Teknats tidsbokningssystem Time Center.

Kursadministration

Matematiska institutionens kursadministratörer besvarar frågor om registrering, tentamen och scheman.

Kontakta matematiska institutionens kursadministration via e-post.