Matematiska institutionen

Antagen

Du som är antagen kan registrera dig i Ladok på de kurser som startar vecka 35. Registreringen för dessa öppnar den 28 juli.

Kurser som startar senare i höst kan du registrera dig på tidigast två veckor innan kursstarten.

Antagen med villkor

Om du är antagen med villkor och inte kan registrera dig i Ladok ska du vänta till veckan innan kursstarten. I vissa fall öppnar registreringen då.

Om du fortfarande inte kan registrera dig när det är mindre än en vecka kvar tills kursen börjar, då ska du kontakta matematiska institutionens studievägledare via e-post.

I mejlet anger du ditt namn och ditt personnummer. Skriv kursnamnet och kurskoden i ämnesraden.

Schema

Schemat hittar du i TimeEdit

Kurslitteratur

Du kan hitta kurslitteraturen i kursplanen. Observera att du måste välja den version som är aktuell just nu. Under "Versioner av kursplanen" står det från vilket datum kursplanen gäller.

Sök kursplaner

Så anmäler du dig

Du anmäler dig till tentamen i Ladok. Anmäl dig senast tolv dagar före tentamenstillfället. Du kan inte anmäla dig i tentamenslokalen. Ta med dig giltig legitimation till tentamenslokalen.

Avanmäl dig om du inte kan skriva tentan

Om du har anmält dig till en tenta och av något skäl inte ska skriva den är det mycket viktigt att du avanmäler dig i Ladok. Detta ska ske senast sista anmälningsdagen.

Varje kurs har minst tre tentamenstillfällen under ett år, varav en ordinarie och två omtentor. I mån av plats kan du skriva omtentamen vid ett senare ordinarie tentamenstillfälle. Om du väljer att skriva omtentamen vid senare ordinarie tentamenstillfälle går det dock inte att garantera krockfrihet med andra moment i kurser du läser.

Tentera gamla kurser

Länken ovan inkluderar kurser som utgått inom de senaste tre terminerna och som därmed fortfarande har inplanerade omtentamenstillfällen. Behöver du omtentera äldre kurser än så är du välkommen att kontakta vår studierektor för att få information om hur du ska gå till väga.

Alla tentor skannas in, vilket innebär att du får tillbaka din tenta digitalt. Du kommer åt din tenta genom att logga in med ditt universitetslösenord i Mina tentor. Tentan sparas på servern i två år. Därefter raderas den enligt gällande arkivregler för tentamen.

Kontrollera så snart som möjligt att alla sidorna har skannats in, då pappersoriginalen endast sparas i två månader.

När kan betyg omprövas?

Betyg kan omprövas. Omprövning görs på grund av nya omständigheter eller om betyget är uppenbart oriktigt och om ändringen kan ske snabbt och enkelt. Det handlar alltså inte om ”omrättning” eller ”ombedömning” av redan bedömda svar.

Regler

Omprövning av betyg regleras i 6 kap. 24 § Högskoleförordningen (1993:100) Förordning 2006:1053). Regleringen innebär att

  • ingen ny instans kan bedöma tentan eller övriga betygsunderlag, exempelvis inlämningsuppgifter.
  • betyget omprövas av examinerande lärare om studenten begär det.
  • examinerande lärare snabbt tittar efter uppenbara fel i rättningen. Exempel är att läraren har summerat resultatet fel eller glömt poängsätta en fråga.

Högskoleförordningen på riksdagens webbplats

Begäran om omprövning

Information om hur du begär omprövning på teknisk-naturvetenskapliga fakultetens webbplats

Möjligheten till plussning upphörde 2021-07-31.

På Mattesupporten kan du få hjälp av en erfaren student med att lösa uppgifter och förstå teori. Du kan ställa frågor om allt från den enklaste matematiken till de riktigt svåra uppgifterna.

Mattesupporten ges under veckorna 36-50 på hösten och 4-22 på våren.

Tid

Måndag-torsdag, klockan 17.15-19.00

Plats

Ångströmlaboratoriet, sal Å2002* och Å2003*.

*Under vecka 45 så hålls mattesupporten i rummen Å4003 och Å4004.

Kontakt

Victor Hildebrandsson

Matematiska föreningen har funnits i över 125 år och arbetar för att främja matematikintresset i och kring Uppsala. Föreningen håller två möten per år där deltagarna bjuds på populärvetenskapliga föredrag och fika. Ett annat uppskattat moment är utdelning av priser för förtjänstfulla tentamensskrivningar och examensarbeten i matematik. Alla studenter är välkomna att delta på mötena.

matematikseminariet som anordnas av matematiska institutionen har du möjlighet att ta del av pågående forskning, populärvetenskapliga föredrag och matematiktillämpningar. Alla matematikintresserade studenter är välkomna att delta. Ingen föranmälan behövs.

Delta i matematiska institutionens tävling Pussel med priser. Studenten med det bästa svaret får ett pris på Matematiska föreningens nästa årsmöte. Alla studenter är välkomna att delta.


Möjligheten att arbeta med matematik är stor i alla branscher där mycket information behöver tolkas och bearbetas. Matematiker är eftertraktade i många organisationer. Enligt Sacos senaste prognos har matematiker en god arbetsmarknad även i framtiden.

Information om vad du kan jobba med som matematiker hittar du på matematiska institutionens webb

Studievägledare

Matematiska institutionens studievägledare svarar på frågor som gäller kursinnehåll, studieval, tillgodoräknanden, utbytesstudier, studieuppehåll, studieavbrott, examensarbete, antagning till senare del av program och karriär.

Du kan boka tid för studievägledning via Teknats tidsbokningssystem. Ange i bokningstexten om du föredrar samtal via telefon eller Zoom.

Om mötet hålls via Zoom blir du inbjuden till mötet i ett mail. Alla studenter har tillgång till Zoom via universitet men det är inte nödvändigt att installera appen. Du kan använda din dator, din telefon eller din surfplatta.

Kursadministration

Matematiska institutionens kursadministratörer Anne Svensson och Josefin Strömquist (tjänstledig), samt kurssamordnare Mattias Landelius svarar på frågor rörande registreringar, tentamensdatum, tentamensanmälningar, lokaler, scheman, tentamensresultat.


FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo