Institutionen för materialvetenskap

Kursregistrering

Tidsperiod for registrering

2021-12-17- 2022-01-17

Information till antagna och efterantagna

Som ny student ska du börja med att skaffa studentkonto. Därefter kan du registrera dig på din kurs. Du registrerar dig via Ladok.

Information till villkorligt antagna

Om du är antagen med villkor så kommer din behörighet att granskas. Om du bedöms vara behörig kommer du att kunna registrera dig via Ladok senast vid kursstart. Om du bedöms vara obehörig underrättas du om beslutet via den e-postadress du har angivit på antagning.se

Information till reserver

Om du är placerad som reserv kommer institutionen att kontakta dig om du kan erbjudas en plats. Se till att dina kontaktuppgifter är korrekta på ditt konto på antagning.se. Om du blir erbjuden en plats som reserv finns det ofta en tidpunkt då du senast måste ha svarat för att behålla din plats.

Kontaktinformation

Studieadministratör grund- och avancerad nivå
Christina Iredahl
018-471 3016
student-matvet@angstrom.uu.se