Institutionen för materialvetenskap

Har du blivit antagen vid Uppsala universitet är du säkert ivrig att komma igång med dina studier.

Börja med det viktigaste: Skaffa ett studentkonto och registrera dig på de kurser och program som du ska läsa. Annars kan du förlora din studieplats. Därefter kan du bli medlem i kårer och nationer om du vill.

Kursregistrering

Tidsperiod for registrering

2022-07-29–2022-08-29.

Information till antagna och efterantagna

Registrera dig via Ladok.

Information till villkorligt antagna

Om du är antagen med villkor så kommer din behörighet att granskas. Om du bedöms vara behörig kommer du att kunna registrera dig via Ladok senast vid kursstart. Om du bedöms vara obehörig underrättas du om beslutet via den e-postadress du har angivit på antagning.se

Information till reserver

Om du är placerad som reserv kommer institutionen att kontakta dig om du kan erbjudas en plats. Se till att dina kontaktuppgifter är korrekta på ditt konto på antagning.se. Om du blir erbjuden en plats som reserv finns det ofta en tidpunkt då du senast måste ha svarat för att behålla din plats.

Kontaktinformation

Studieadministratör grund- och avancerad nivå
Christina Iredahl
018-471 3016
student-matvet@angstrom.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo