Institutionen för medicinsk cellbiologi

Information om programkurser

Institutionen ansvarar för en rad kurser inom ämnen cellbiologi, anatomi, histologi, neurobiologi och fysiologi på:

Är du antagen till något av dessa program hittar du information om programstart, kontakt och registrering via länkarna ovan.

Upprop gäller för alla programkurser som ges av Institutionen för medicinsk cellbiologi. Mer information om detta på kurser du är antagen till finns i Studium.

Information om fristående kurser

Vi erbjuder fristående kurser, du hittar här kort information om hur du registrerar dig på respektive kurs, samt en primär kontaktperson. Om det tillämpas webregistrering på kursen du är antagen till, måste du registrera dig inom den angivna registreringsperioden för att inte riskera att förlora din plats. Registrering görs i Ladok för studenter.

Om registrering sker via upprop, behöver du logga in i Studium för att ta reda på när kursstart är.

Kom ihåg att du även måste aktivera ditt studentkonto!

Fristående kurser

3D-printning och bioprintning inom livsvetenskaperna (3MC300)
Webregistrering öppen 2022-08-03 - 2022-09-05
Kontaktperson: Rikke Wulff Krabbenhöft rikke.wulff.krabbenhoft@mcb.uu.se

Cellbiologi fördjupningskurs 2 (3MC522)
Antagna studenter registreras i samband med kursstart.
Kontaktperson: Rikke Wulff Krabbenhöft rikke.wulff.krabbenhoft@mcb.uu.se

Fysiologi (3FF312)
Antagna studenter registreras vid upprop i samband med kursstart. Kontaktperson: Annika Backvall annika.backvall@mcb.uu.se

Fördjupad patofysiologi med molekylärmedicin I (3MC128)
Webregistrering öppen 2022-07-12 - 2022-08-21
Kontaktperson: Rikke Wulff Krabbenhöft rikke.wulff.krabbenhoft@mcb.uu.se

Medicinens historia (3NR501)
Kontaktperson: Annika Backvall annika.backvall@mcb.uu.se

Medicinsk cellbiologi (3MC523)
Antagna studenter registreras i samband med projektstart.
Kontaktperson: Rikke Wulff Krabbenhöft rikke.wulff.krabbenhoft@mcb.uu.se

Laborativt projekt (3MC525)
Antagna studenter registreras i samband med projektstart.
Kontaktperson: Rikke Wulff Krabbenhöft rikke.wulff.krabbenhoft@mcb.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo