Institutionen för medicinska vetenskaper

Institutionen för medicinska vetenskaper ger kurser på grund- och avancerad nivå vid flera av medicinska fakultetens utbildningsprogram, samt ett antal fristående kurser.

Antagen till kurs eller program

För dig som är antagen är det viktigt att du tackar ja via www.antagning.se och aktivera ditt studentkonto.

Är du villkorligt antagen ska du så snart som möjligt (senast sista registreringsdag) kontakta institutionen för att styrka din behörighet för att bli registrerad och behålla din plats. Du hittar kontaktuppgifter för våra fristående kurser via utbildningskatalogen.

Se övrig information om din kurs i utbildningskatalogen eller i Studium.

Reservplacerad

Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad av institutionen via e-post om du kan erbjudas en plats på kursen eller programmet. Reservantagning pågår i regel fram till och med kursstart. Som reserv har du en skyldighet att bevaka den e-postadress du har registrerat på www.antagning.se. Håll också uppsikt över skräpposten. I regel krävs återkoppling på platserbjudande inom en eller ett par dygn, men svarstiden kan variera mellan kurser samt över tid. För information om reservantagning till specifika kurser kan kontaktperson för respektive kurs kontaktas.

Institutionens fristående kurser

Kontakt

För övergripande utbildningsfrågor kontakta kurssamordnare Caroline Olofsson caroline.olofsson@medsci.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo