Information om registrering på kurser vid Institutionen för moderna språk

 

Tidsperiod för registrering på vårterminens kurser är

2021-12-16 – 2022-01-13.

För att kunna läsa en kurs behöver du registrera dig. Registrering sker i Ladok.

Om du behöver hjälp med registreringen så kan du innan sista registreringsdag mejla kursexpeditionen eller studievägledaren för att bli registrerad på kursen. Maila till kursexpeditionen eller till studievägledaren.

Du som är antagen eller efterantagen

Var noga med att inte missa din registreringsperiod! Om du inte är registrerad senast sista registreringsdag riskerar du att förlora din plats som då går vidare till eventuella reserver. Är det första gången du läser på Uppsala universitet behöver du aktivera ditt studentkonto.

Du som är villkorligt antagen

Studenter som är antagna med villkor (VI), som ännu inte uppfyller behörighetskraven, kan inte registrera sig själva. Du ska senast vid kursstarten uppvisa att du uppfyller alla behörighetskrav. Kontakta kursexpeditionen eller studievägledaren för registrering.

Du som är reserv

Du som är reservantagen kan inte registrera dig förrän vi på institutionen har kontaktat dig. Institutionen kontaktar reservantagna i en bestämd tur och ordning enligt universitetets riktlinjer. Reserver kallas i mån av plats löpande via den mejl du angav i din ansökan, så se till att du kollar din epost regelbundet! Även skräpposten.

Det är viktigt att du om du ångrat dig eller fått förhinder, lämnar återbud så att vi kan kontakta en annan student från reservlistan.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo