Studieadministration

Kontakt

Vi som arbetar med studieadministration är:

Ylva Nettelbladt
info@soc.uu.se
Telefon: 018-471 5187

Nils Öberg
info@soc.uu.se
Telefon: 018-471 3057

Tillgodoräknande

Om du har läst kurser vid annat svenskt eller utländskt lärosäte är det möjligt att inkludera dessa kurser i din examen från Uppsala universitet (UU), vilket kallas tillgodoräknande. Olika regler gäller om du vill tillgodoräkna dig del av kurs eller hel kurs från UU, samt om de tidigare kurserna lästes vid svenskt eller utländskt lärosäte:

  1. Hela kurser från andra svenska lärosäten som ska ingå i yrkesexamen från UU måste tillgodoräknas. Du som läser på Socionomprogrammet och vill tillgodoräkna dig hela kurser i socialt arbete ansöker via detta formulär.

  2. Hela kurser från andra svenska lärosäten som ska ingå i generell examen från UU kan vanligtvis inkluderas utan särskilt tillgodoräknande. Du som läser på Masterprogrammet i samhällsvetenskap socialt arbete vänder dig till Enheten för studieadministration för att inkludera tidigare hela kurser i din masterexamen.

  3. Del av kurs från andra svenska lärosäten som ska ingå i generell- eller yrkesexamen från UU måste tillgodoräknas. Du som läser på Socionomprogrammet eller Masterprogrammet i samhällsvetenskap socialt arbete och vill tillgodoräkna dig del av kurser i socialt arbete ansöker via detta formulär.

  4. Alla kurser från utländska lärosäten som ska ingå i en examen från UU måste tillgodoräknas. Du som läst kurser utomlands vänder dig till Enheten för studieadministration för att inkludera dessa i din examen.

Studieuppehåll och studieavbrott

Studieuppehåll

Ibland är det svårt att få ihop studierna med resten av livet eller så kan det vara så att studierna inte riktigt gått som det var tänkt. Då kan det behövas ett studieuppehåll. Om du ansöker om och beviljas ett studieuppehåll finns möjlighet att återuppta studierna efter studieuppehållet. Studieuppehåll beviljas vanligen för en termin eller för ett år i taget. Under studieuppehållstiden kan du ta igen eventuella kurspoäng som saknas. Vi hjälper gärna till med en planering om det behövs. Här finns länk till blanketten som du fyller i för att ansöka om Studieuppehåll:

Ta studieuppehåll

Studieavbrott

Om du inte vill återuppta dina studier utan vill avsluta dem helt ska du göra studieavbrott. Detta är viktigt både för studieadministrationen att känna till men även fördelaktigt för dig då du slipper få påminnelser om dina studier och annan irrelevant information. Du som är läser på något av våra kandidat- eller masterprogram ska anmäla studieavbrott via en digital blankett som du når genom följande länk:

Göra studieavbrott från program

Du som läser fristående kurser hos oss och vill avsluta dessa, ska göra studieavbrottet på egen hand i Ladok. Logga in på Ladok, gå in på den aktuella kursen och till fliken ”Deltagande på kursen” till vänster, här fyller du i rutan ”Jag vill göra avbrott” och slutför anmälan genom att klicka på ”Gör avbrott”.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo